Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (AMFBZHR) për 15 ditë shtesë e vazhdoi afatin për aplikim për masën 3 “Investime në mjete materialе për përpunim të prodhimeve bujqësore dhe të peshkut” e cila financohet nga programi IPARD 2.

Në vend që deri më 11 shkurt të gjithë të interesuarit, aplikacionet e tyre do të mund t’i dorëzojnë deri më 26 shkurt. Afati është vazhduar me kërkesë të palëve të interesuara. Përmes Thirrjes publike për masën 3 në dispozicion janë 13,3 milionë euro.

Drejtori i AMFBZHR-së Nikollçe Basbovski informoi se masa mundëson realizim të investimeve në modernizim të uzinave ekzistuese ose hapje të uzinave të reja për prodhim të qumështit dhe prodhimeve të qumështit, mishit dhe prodhimeve të mishit, duke i përfshirë vezët, pastaj pemë dhe perime, duke përfshirë edhe kërpudhat, patatet, vajra dhe yndyrëra nga shtazë, verë dhe uthull.

Nga AMFBZHR informojnë se do të mund të furnizohen vegla, pajisje për përpunim të prodhimeve bujqësore (me prejardhje bimore dhe shtazore), si dhe të ndërtohen objekte të reja ose të rikonstruohen ato ekzistuese për kapacitete përpunuese, me qëllim të avancimit të agro-sektorit vendor dhe arritje të standardeve të BE-së.

Hollësitë për Thirrjen publike, janë publikuar në ueb-faqen e Agjencisë, gjegjësisht mund të merren KËTU.