Pagat në kulturë për muajin korrik do të përllogariten sipas koeficienteve të vërtetuara nga Marrëveshja Kolektive që u arrit mes sindikatës dhe përfaqësuesve të Qeverisë.

Reklama

“Në takimin e mbajtur midis kryeministrit Oliver Spasovski, Ministrit të Kulturës Hysni Ismaili, zëvendësministrit të Kulturës Vladimir Lazovski, dhe përfaqësuesve të SKRM, u dakorduan që neni nga Marrëveshja Kolektive me të cilën përcaktohen koeficientët e rinj të pagave të zbatohen nga 1 korriku i vitit 2020”, shprehen nga Ministria e Kulturës, njofton Telegrafi Maqedon.

Nga Ministria e Kulturës thonë se Marrëveshja Kolektive për Kulturë u lidh në 30.12.2019.

“Me nenin 130, u përcaktua shtyrja e zbatimit të Marrëveshjes Kolektive, por vetëm në lidhje me dispozitat e neneve 65 dhe 66 (pagat e punonjësve në fushën e kulturës), të cilat tani sipas marrëveshjes fillojnë të zbatohen nga 1 korriku i vitit 2020. Me këtë, pagat në kulturë për muajin korrik do të llogariten në pajtim me koeficientët e përcaktuara në Marrëveshjen Kolektive”, thuhet në njoftimin e Minsitrisë së Kulturës./Telegrafi/

Reklama