Këshilltarët e Kuvendit Komunal të Prishtinës, sot unanimisht i ka thënë po propozimit të Drejtorisë së Shëndetësisë, për themelimin e Poliklinikës Stomatologjike si institucion shëndetësor sekondar.

Drejtori i Shëndetësisë, Izet Sadiku ka thënë se në këtë mënyrë po trasohet rruga edhe për institucionet tjera shëndetësore të nivelit sekondar.

Ai ka shpjeguar se çka rregullon funksionalizimi i sistemit sekondar shëndetësor stomatologjik në kryeqytet.

“Rregullon sistemin shëndetësor stomatologjik duke përmbushur hapësirën ekzistuese në mes të sistemit aktual primar dhe terciar. Rregullon rolin e profileve shëndetësore dhe ofrimin e shërbimeve të avancuara, rregullon sistemin e referimit në ofrimin e shërbimeve të cilat po rriten vazhdimisht dhe rrit kualitetin dhe standardin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore stomatologjike”, ka thënë ai.

Reklama

Sadiku ka shpalosur raportin e OBSh-së të vitit 2022, ku vlerësohet se sëmundjet orale atakojnë afërsisht 3.5 miliardë njerëz në mbarë botën. “Këtu bëjnë pjesë edhe qytetarët tanë për të cilët tanimë do të ketë një kujdes të shtuar dhe më kualitativ”, ka thënë Sadiku.

Reklama