Kosova, vendi i tretë në Evropë për nga rezervat e linjitit, që nga shpallja e pavarësisë ka importuar rrymë me vlerë mbi gjysmë miliardë euro, theksojnë raportet vjetore të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë të dhjetë viteve të fundit.

Kosova e ka të bazuar prodhimin e rrymës në dy termocentrale të vjetra, njëri prej të cilëve duhet mbyllur së shpejti për shkak të dëmit në mjedis, pasigurisë në prodhim dhe pamundësisë së rivitalizimit.

Pas mbylljes së Kosovës A, Kosova ka planifikuar ndërtimin e termocentralit të ri prodhimin e energjisë bazë dhe furnizimin e rregullt me energji elektrike.

Ndryshe, vendi do të përballet me mungesa të dukshme të energjisë elektrike dhe furnizimin do t’i duhet t’a bazojë në import.

Në pajtim me vazhdimin e importeve të mëdha janë shprehur edhe përfaqësues të organizatave ambientaliste, që kundërshtojnë ndërtimin e Kosovës së Re.

Viti Vlera e përgjithshme

2007 45,161,222 €

2008 51,513,458 €

2009 46,256,119 €

2010 39,664,332 €

2011 54,677,311 €

2012 45,440,668 €

2013 28,447,948 €

2014 48,756,806 €

2015 35,416,742 €

2016 21,851,620 €

2017 68,660,471 €

2018 53,940,000 €

539,786,697 €