0Shares

Industria e Gypave të Plastikës – INOVA, e themeluar në vitin 1989 është ndërmarrja e parë private në Kosovë dhe Rajon për prodhimin e gypave të plastikës. Falë aplikimit të vazhdueshëm të inovacioneve në prodhimtari INOVA në vazhdimësi ka ofruar gypa të plastikës me cilësi dhe çmime të volitshme në treg.

Gjatë vitit 2016 falë investimeve në teknologji të re prodhimi plotësisht të automatizuar dhe ekspertizës mbi 28 vjeçare në përpunim të masave plastike, INOVA me sukses ka ofruar në tregun rajonal edhe një gamë të re të gypave të brinjëzuar dy shtresorë për përdorime të ndryshme dhe me një cilësi të lartë.

Industria e Gypave të Plastikës – INOVA ofron një asortiment të gjerë të gypave të plastikës me përdorim në fusha të ndryshme si:

– Gypa për ujë të pijshëm
– Gypa të kanalizimit dhe ujërave atmosferik
– Gypa për telekomunikacion
– Gypa për mbrojtjen e kabllove në fushën e energjisë
– Gypa për ujitje
– Gypa për puse

INOVA tani më ofron një asortiment të gjerë të gypave të brinjëzuar dy shtresorë nga HDPE me përdorim në fusha të ndryshme si:

– Kanalizime – shkarkime të ujërave të zeza
– Energjetikë
– Telekomunikacion
– Ujëra atmosferik dhe
– Ndërtimtari

INOVA përveç prodhimit të gypave të plastikës, gjithashtu merret me shërbime në fushën e ujësjellësve dhe kanalizimeve sikurse:

– Këshillime
– Projektime
– Inxhiniering dhe
– Menaxhim projektesh në instalimin e sistemeve dhe rrjetave të ujësjellësit, ujitjes, kanalizimit.

INOVA duke njohur përgjegjësinë e saj si prodhues i produkteve cilësore dhe ofrues i shërbimeve të specializuara dhe me qëllim të arritjes dhe tejkalimi të kërkesave dhe pritshmërive të klientëve për prodhimin e gypave të plastikës, instalimin e sistemeve të tubacionit dhe ofrimin e këshillave menaxheriale, ka ngritur sistemin e integruar, sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dhe PAS 99,duke u bërë një prej kompanive të pakta në Rajon që veprimtarinë e saj e ka të bazuar tërësisht në praktikat më të mira botërore të zhvilluara sipas standardeve ndërkombëtare EN, ISO dhe PAS.

Për më shumë informata vizitoni: http://www.inovapipe.com/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)