Është vetëm 6 vjeç, po dëshirat e tij nuk janë të luaj me lodra si bashkëmoshatarët e tij.

Ka qenë vetëm 4 vjeç kur ka filluar ta mësojë leximin nga librat e vëllait të tij. Pastaj, lënda e tij e preferuar ishte matematika.

Ai dinë të numëroj deri në 1 milion, kurse shumëzimi dhe zbritja nuk janë problem për të, edhe nëse është fjala për numra disa shifrorë.

E përveç detyrave që merr nga mësuesit, me Lumin punohet dhe me plan individual. Lumi është fëmijë që hyn në kategorinë e fëmijëve gjeni me një IQ 145.

“Emrin e kam Lum Rrahmani, i ndjeki mësimet në klasën e parë. Lënda që më pëlqen më shumë është matematika dhe kam mësu me lexu në moshën 4 vjeç nga librat e vëllait’’.

Lumi ka fituar bursa të shumta, si dhe është ambasador i LabBoxit.

Lumi së fundi është shpallur edhe kampion në garën e matematikës. Brainobrain Internacional ka organizuar garën, e cila është mbajtur virtualisht në Dubai, ku Lumi është shpërblyer me mirënjohje si fitues i garës, në mesin e 52 pjesëmarrësve nga vende të ndryshme të botës.

E se si shkoi gara dhe se si është Lumi në shkollë, na tregon mësuesja e tij, Adella Rodiqi.

“Ky çmim është vendi i parë në garat ndërkombëtare në Braionobraion. Lumi ka garuar në nivelin e dytë të moshatarëve të tij dhe ka arrit me fitu çmimin e parë. Lumi është nxënës i qetë, që dëgjon, me detyra është shumë i përkushtuar”.

Lumi është i veçantë, po Kosova ka edhe të tjerë që kanë triumfuar në këtë garë. Njëra prej tyre është edhe 9 vjeçarja, Melika Shabani. Në kategorinë që ka marrë pjesë, ajo u shpërblye me vendin e parë.


Për 4 minuta sa ka qenë afati, Melika ka zgjidhur plot 30 detyra.

Matematika i ka pëlqyer si e vogël dhe është lënda e saj e preferuar. Çdo ditë pas mësimit ushtron me shumë kënaqësi detyrat e kësaj lënde.

Pjesëtimi, shumëzimi janë loja e saj më e dashur. Nuk e ka problem edhe numrave disa shifror t’u gjejë zgjidhje.

“Prej moshës 5 vjeç, matematika më pëlqen se është lënda ime e preferuar. Në shkollë mësuesja më ka dhënë detyra me i zgjidhë dhe unë kam arrit për një kohë të shkurtë me zgjidhë shumë detyra, dhe mësuesja më ka thonë ja kjo është logjika e matematikës”.

Ndërsa, mësuesja Rrezana Nimani tha “Melika është në Brainobraion që nga mosha 5 vjeçe, është një nxënëse shumë e mirë, shumë punëtore. Gara ka qenë garë online, për shkak të pandemisë, mirëpo jemi nda shumë të kënaqur për çmimet dhe fitoret e nxënësve”.