Përdorimi i përgjithshëm i mënyrës së pagesës pa kontakt me kartela Visa në vendin tonë u rrit me 113 përqind krahasuar me Marsin e vitit të kaluar dhe 86 përqind e qytetarëve janë të gatshëm të bëjnë transaksione pa kontakt sepse u sjellin atyre shumë përparësi. Këtë e tregon sondazhi i parë rajonal i kompanisë Visa në kuadër të fushatës “Në hap me të ardhmen digjitale”, e cila u zhvillua në Maj, në anketën e 500 përdoruesve të kartelave në rajon, në rangun e moshës 18 deri në 55 vjeç.

Visa kohët e fundit ka rritur shumën maksimale për transaksione të pafundme në të gjitha vendet e Evropës Juglindore për të cilat nuk kërkohet regjistrim i Pin kodit.

Në vendin tonë ai limit është rritur në 2.500 denarë, që është një përmirësim 25 përqind në krahasim me shumën e mëparshme dhe lehtëson ekzekutimin e transaksioneve ditore.

“Qeveria gjithashtu miratoi Informacionin për Inkurajimin e Pagesave me para të gatshme nëpër komuna dhe konkludoi se të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale që nuk kanë futur ende në përdorim terminale për pagesa për mbledhjen e shërbimeve komunale duhet të prezantojnë këtë mundësi për pagimin e shërbimeve të tyre jo më vonë se brenda një viti nga data e miratimit të këtij informacioni.

Konkludimet e qeverisë gjithashtu rekomandojnë që komunat që përdorin terminalet për të mbledhur shërbimet e tyre të zgjerojnë llojin e shërbimeve për të cilat mund të paguhen pa para në dorë.

Këto masa të propozuara të Ministrisë së Financave, në bashkëpunim me Bankën Popullore për të stimuluar pagesa pa para dhe digjitale, synojnë t’i hapin rrugën një shoqërie pa para dhe asaj moderne, e cila kontribon në mirëmbajtjen e një ekonomie të qëndrueshme, stabilitetin financiar dhe një jete më të shëndetshme si dhe sistemi bankar produktiv, thekson kështu zëvendësministrja e financave Shiret Elezi.

Prandaj, ulja e përdorimit të parave të gatshme pritet të ndikojë në uljen e ekonomisë joformale dhe në këtë mënyrë evazionin e shoqëruar të taksave, sepse përhapja e lartë e parave të gatshme në qarkullim është shpesh një tregues i pranisë së transaksioneve ekonomike të paregjistruara dhe mund të jetë inkurajuese ekonomia informale ose gri, e cila është humbje për ekonominë në tërësi, sqaron mes tjerave Elezi.