Kryetari i Komisionit Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit (KRRE), Marko Bislimoski thotë se askush nuk mund të parashikojë me siguri se çfarë do të ndodhë këtë dimër në fushën e energjetikës.

“Në të kaluarën, problemi ishte çmimi, dhe tani ajo që ndodhi në Bullgari dhe Poloni mund të ndodhë edhe tek ne, mund të mos kemi gaz. Është e vështirë të parashikohet. Gjëja e dytë është nëse ekonomia jonë mund të përballojë çmimin aktual të gazit natyror. Lind edhe pyetja se çfarë do të bëjmë nëse nuk ka gaz për blerje?”, tha Bislimovski.

“Aktualisht, çmimi i gazit në bursën e Holandës është 96.6 euro për megavat orë. Duhet shumëzuar me 10.5 dhe do të fitoni një çmim rreth 1000 euro. Ky është çmimi vetëm për të marrë gazin. Përveç kësaj, ka kosto për transportin përmes vendeve të huaja. Ndikim negativ ka edhe kursi i dollarit, i cili është vazhdimisht në rritje dhe është pothuajse një euro për një dollar. Për këtë arsye askush nuk mund të parashikojë se çfarë do të ndodhë”, tha Bislimoski.

Me çmimet aktuale të gazit, siç theksoi ai, të gjitha vendburimet e gazit në botë po bëhen tërheqëse, edhe ato për të cilat nuk ishte fare fitimprurëse të shfrytëzoheshin.

Ai vuri në dukje një alternativë të mirë ndërtimin e terminalit të Energjisë në Aleksandropol të Greqisë, ku edhe Maqedonia ka një pjesë, por realizimi i tij pritet të përfundojë për rreth dy vjet, kur duhet të jetë gati edhe interkonektori ynë i gazit me Greqinë.