Bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore të Kosovës në mbledhjen e fundit ka marrë vendim për uljen e përkohshme të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë.

BQK thotë se ky vendim i marrë ka ardhur pas shqyrtimit të raportit të Byrosë Kosovare të Sigurimit mbi adekuatshmërinë e tarifave të sigurimit kufitar nga autopërgjegjësia dhe është vlerësuar se ekziston bazë e mjaftueshme për ndryshimin e tarifave të primeve të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë për automjete dhe motoçikleta për udhëtarë.

“Me anë të këtij vendimi Banka Qendrore e Kosovës, kërkon nga Byroja Kosovare e Sigurimeve që në emër të anëtarëve të saj, siguruesve të licencuar për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, të ulë përkohësisht tarifat e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë për grupet tarifore të autoveturave dhe motoçikletave për 35 për qind”, thuhet në njoftim.

Reklama
Reklama

Në fund, BQK me anë të këtij vendimi kërkon që aplikimi i tarifave të reja të policave kufitare të zbatohet nga data 1 korrik 2021 deri më 31 dhjetor 2021. /Telegrafi/