Momentalisht një nga top profesionet janë shkencat teknologjike të cilat ofrojnë mundësi për t’u qasur në tregun e punës në mbarë botën.

Për t’u përgatitur sa më mirë, talenti për këto shkenca shfaqet shumë herët, qysh në një moshë të re, kur fillimisht fëmijët kanë në duart e tyre mjetet më modeste teknologjike.

Por, për të çuar këtë në një nivel tjetër, fëmijët kanë nevojë për hapësirë teknologjike dhe trajtim të veçantë, të cilin e gjejnë vetëm te Akademia jCoders.

Shkolla e dedikuar për edukim të fëmijëve me anë të teknologjisë zbaton metodika të veçanta dhe hapësirë adekuate në klasa për të shfaqur talentin në teknologji informative.

Akademia jCoders ju përgatit fëmijët për të ardhmen, që ajo të jetë sa më e ndritur, andaj pa hezitim antarësoni fëmijët tuaj në Akademinë jCoders.

Akademia jCoders ka disa qendra, në Prishtinë, GJilan, Pejë, Mitrovicë e Prizren dhe po vazhdon me mësimet e rregullta.

Për më shumë informata kontaktoni në:
Nr. Tel: 045 122 333
e-mail: info@j-coders.com