Territori i Malit të Zi është i pasur me varreza të mbretërve ilirë si dhe me katakombe parahistorike.

Këto varre, qoftë prej guri apo dheu, paraqesin një pasuri të veçantë të trashëgimisë kulturore.

Studiuesit e kësaj fushe vlerësojnë si domosdoshmëri hulumtimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e këtyre objekteve të rëndësishme historike dhe kulturore. /VoA/