Shqipëria, një nga shtetet më të varfra të Evropës, renditet si vendi, ku banorët e saj shpenzojnë më shumë për bukë dhe drithëra në raport me të ardhurat e tyre.

Sipas tabelave të publikuara nga Zyra Evropiane e Statistikave (Eurostat), shpenzimet nominale për bukë dhe drithëra, si përqindje e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) ishin 4.8 për qind, në vitin 2020, më të lartat në Evropë.

Viti i pandemisë COVID-19 ka ndikuar në rritjen e shpenzimeve për këtë produkt jetësor, teksa në periudhën 2016-2019, ky tregues ishte ulur në 4.7 për qind të PBB-së.

Shteti i dytë pas nesh është Rumania, me 4 për qind të PBB-së, si shpenzime për bukë dhe drithëra, Mali i Zi me 3.9 për qind të PBB-së, i ndjekur nga Bosnja e Hercegovina me 3.1 për qind dhe Maqedonia e Veriut me 3 për qind. Edhe Greqia, ndonëse një vend në Bashkimin Evropian, shpenzon 2.7 për qind të PBB-së për bukë dhe drithëra. Serbia, e ka këtë tregues më të ulëtin në rajon, me 2.4 për qind. Të dhënat për Kosovën mungojnë.

Mesatarja e vendeve kandidate dhe potenciale kandidate (përjashtuar Turqinë dhe Kosovën) është 3 për qind e PBB-së, shumë më e lartë se mesatarja prej 1.3 për qind e 27 vendeve të Bashkimit Evropian.

Në vlerë absolute, shpenzimet mesatare për banor për bukë e drithëra janë 220 euro në vit, më të lartat në rajon, së bashku me Malin e Zi me 266 euro. Nivelin më të ulët në rajon e ka Maqedonia e Veriut me 157 euro e më pas Serbia me 164 euro. Vendet e zhvilluara shpenzojnë më shumë për frymë për këtë produkt, pasi është më i shtrenjtë, por për shkak të të ardhurave të larta, ai nuk rëndon në xhepat e tyre.

Buka më e shtrenjta në Evropë sipas fuqisë blerëse

Eurostat raporton se çmimet e bukës e drithërave në Shqipëri ishin sa 70 për qind e mesatares së Bashkimit Evropian. Por, e matur sipas metodës së fuqisë blerëse, shqiptarëve u kushton blerja e bukës 87 herë më shtrenjtë se një evropiani.

Shqipëria është shteti që ka peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqime në raport me totalin, një tregues ky i nivelit të ulët të të ardhurave, që dikton plotësimin e nevojave bazë, përpara se të fillojë të mendojë për shpenzime më pak bazike e deri të ato që nuk janë të domosdoshme, si për shembull argëtimi. Të ardhurat mesatare për frymë të shqiptarëve janë sa 31 për qind e mesatares së Bashkimit Evropian, më e ulëta në Evropë, pasuar nga Bosnja e Hercegovina me 32 për qind.

Sipas tabelave të Eurostatit, shpenzimet për ushqime dhe pije alkoolike zënë 38 për qind të totalit për familjet shqiptare, në krahasim me 13 për qind që është mesatarja e 27 vendeve të Bashkimit Evropian dhe 30.6 për qind që e ka shteti i dytë në listë është Maqedonia e Veriut.

Së fundmi, disa furra në Shqipëri kanë rritur çmimin e bukës me 10 lekë, duke e çuar në 80 lekë [65 centë] me një shtrenjtim rreth 14 për qind.

Anëtarë të Shoqatës të Prodhuesve të Bukës, Patiçerive dhe Brumrave thonë se së shpejti rritja e çmimit të bukës me 10 lekë do të ndodhë në të gjithë tregun. Arsyeja kryesore e rritjes të çmimit të bukës është rritja e çmimit të miellit në tregun vendas me 5 lekë kilogrami që në fillim të muajit gusht. /Monitor/