Këto shalle përveçse në kokë, mund të kthehen edhe në maskën më me stil për fytyrën.

Ndërsa është e qartë se maskat mbrojtëse të fytyrës janë domosdoshmëri gjatë krizës së COVID-19, një maskë e bukur është e vështirë të gjendet.

Për fat të mirë, shallet janë të mëdha, prandaj për sa kohë që keni një shall dhe disa sekonda kohë, lehtë mund të krijoni një maskë të fytyrës pa qepje që ndjek udhëzimet e duhura për mbrojtje.

Nëse tashmë jeni pajisur me maska mbrojtëse, shallin e bukur mund ta përdorni për kokë normalisht dhe rezultate do të jenë të shkëlqyeshme .

Prandaj, më poshtë gjeni maskat më me stil për t’i përdorur si shall koke ose si maskë për fytyrën:

/Telegrafi/