Persona të angazhuar nga firma “Stenton” sot në fshatin Dallbegovcë, komuna Novaci kanë kryer asfaltim të rrugëve, me çka është shkelur heshtja parazgjedhore.

Sipas Ligjit për ditën e heshtjes parazgjedhore është e ndaluar kryerja e punimeve nëpër komuna, sepse ajo konsiderohet promovim i udhëheqësisë aktuale në atë komunë./Telegrafi/