Sikur asnjëherë më parë, po jetojmë një epokë ku gjithsecili është i orientuar për një karrierë të suksesshme e rrogë të dinjitetshme.

Profesionet e tilla ku përkushtimi shpaguhet financiarisht e zhvillimi është i pashmangshëm, zakonisht janë profesione të ndërlidhura ngushtë me zhvillimin e teknologjisë dhe janë role të cilat fatkeqësisht të rinjtë ende nuk po arrijnë që të aftësohen vetëm përmes shkollimit e kurrikulave aktuale arsimore.

Marrë parasysh këtë, kompania Jungle është krijuar për të ofruar trajnime në fushat më të kërkuara në tregun vendor e ndërkombëtar dhe qëllim primar ka pajisjen e studentëve me aftësi për punë në fushat e Marketingut Digjital, Dizajnit Grafik, Menaxhimit të Projekteve, Menaxhimit të të Dhënave e deri tek Video Editingu.

View this post on Instagram

A post shared by Jungle (@junglekosova)

Duke pasur gjithmonë prioritet studentin, kompania Jungle ka arritur që së fundmi të akreditohet nga dy qendrat prestigjioze CPD Certification Service dhe EXIN.

Çfarë përfitimesh sjell ky akreditim për studentët e trajnimeve në Jungle?

 Fillimisht, akreditimi nga këto dy qendra prestigjioze nënkupton se kurrikulat e programeve dhe kurseve në Jungle i janë nënshtruar një procesi rigoroz të vlerësimit dhe janë dëshmuar si metoda moderne të aftësimit të studentëve.

Veç kësaj, sigurisht se një pjesë e madhe e studentëve kanë ambicie që rolin e tyre ta ushtrojnë në treg ndërkombëtar ku përfitimet janë të majme.

View this post on Instagram

A post shared by Jungle (@junglekosova)

 Me certifikatën e lëshuar nga Jungle e të vulosur nga CPD dhe EXIN, tani studentët kanë dëshminë e njohur ndërkombëtarisht për aftësinë e tyre të fituar gjatë trajnimit në programet dhe kurset e Jungle!

 Pavarësisht se a punoni remotely (nga distanca) apo dëshironi të shpërnguleni në një shtet të Evropës, ju tani mund të pajisjeni me certifikatën e cila njihet gjithandej si dëshmi për aftësimin tuaj në fushën që e keni zgjedhur.

View this post on Instagram

A post shared by Jungle (@junglekosova)

Më shumë rreth qendrës së trajnimeve Jungle

Jungle është kompani moderne e cila ju mundëson të mësoni, të zhvilloheni dhe të ceritikoheni për ekspertizën që e fitoni.

Deri tani, Jungle ka trajnuar qindra të rinj, ku mbi 90% e tyre janë punësuar posa kanë përfunduar trajnimin në kursin apo programin që kanë ndjekur.

Momentalisht Jungle ka të hapura për aplikim programet Project Management, Data Science dhe Digital Marketing, të cilat fillojnë së shpejti dhe nëse regjistroheni tani me kuponin Telegrafi10 ju përfitoni 10% zbritje.

View this post on Instagram

A post shared by Jungle (@junglekosova)

Për çdo pyetje rreth akreditimit dhe trajnimeve, mund ta kontaktoni kompaninë Jungle në:

Facebook: Jungle
Instagram: JungleKosova

E-mail: info@jungle-ks.com

Nr. Tel: +383 48 77 00 44