Nga marrëveshja me TELKOS LLC (Orange Net, Ardi Net dhe Elektra) nga tani pagesat për internet dhe tv kanale mund t’i realizoni në të gjitha zyrat e IFJB CAPITAL RIA në Kosovë, e cila është e shtrirë në tërë territorin e Kosovës në 130 zyre.

Në Capital Ria mund t’i realizoni edhe të gjitha pagesat tjera të llojeve të ndryshme me para të gatshme. si psh pagesat për Kesco, Ujësjellësin, Kujtesa, Air Prishtina, Ndërmarrja publike banesore, Oda e infermierëve dhe mamive, TCK, pagesat për mbeturina, pagesat komunale si dhe të gjitha pagesat e institucioneve shtetërore si dhe private, e atë me shërbim të shpejtë, të sigurt dhe të lirë.

Gjithashtu përmes Capital Ria mund të bëni edhe transfere ndërkombëtare hyrëse dhe dalëse në më shumë se 160 shtete me kushte mjaftë të volitshme brenda 10 minutave.

Qëllimi i Capital Ria është të ofroj kushte sa më të përshtatshme në kryerjen e këtyre shërbimeve me qëllim që tu mundësojë qytetarëve dhe bizneseve shërbimin e merituar.

Për më shumë informata mund të kontaktoni: +38349197999, +38349196111, www.capital-ks.com