Një platformë e ndërtuar së fundi përbri Kanionit të Matkës rrezikon kompetencat e sektorit të urbanizmit të Komunës së Sarajit. Ministria e Transportit kërkon që përmes Inspektoratit Shtetëror të Ndërtimit dhe Urbanizmit, të rrënojë këtë platformë, ose ti merren kompetencat. Nga ky Inspektorat thonë se nuk kanë kompetencë të veprojnë për objekte të karakterit lokal dhe ndërtimet montuese-de montuese nuk i përkasin kategorisë së parë në bazë të Ligjit për ndërtim.

“Përderisa autoritetet ende nuk janë përcaktuar se kush është përgjegjës për marrjen e mundshme të kompetencave të Kryetarit të Komunës së Sarajit për dhënien e lejeve të ndërtimit për objektet që janë ndërtuar së fundmi në Matkë, këtu në këtë platformë punimet kanë ndaluar”.

Nga Ministria e Transportit thonë se i kanë dërguar kërkesën Inspektoratit për të kontrolluar gjendjen faktike të ndërtimeve pa leje në Saraj.

“Në bazë të nenit 145 të Ligjit për ndërtim, kanë të drejtë për të revokuar autoritetin e inspektorit ndërtimor të komunës, përderisa ai nuk merr masa në rastin konkret, por vetëm me propozim të Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimin dhe Urbanizëm”, thonë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Kanioni i Matkës është zonë e mbrojtur si monument natyror, që do të thotë se nuk lejohen aktivitetet, të cilat do të prishnin origjinalitetin e saj. Kundër tyre shprehen edhe turistët.

“Vërtetë e dua natyrën, Kanioni, gjithçka tjetër përveç kësaj pas meje. Pse? Të ndërtohet diçka e tillë në natyrë, jam kundër kësaj. Ndonjë pikë e vockël ku shërbejnë çaj e kafe po, por ky objekt i madh e shkatërron bukurinë e natyrës”, u shpreh Kenan Turogllu, Turist nga Turqia.

“Vërtetë këtë e shoh për herë të parë. Edhe mua më duket e çuditshme. Mendoj që kjo është jo e rregullt se është edhe e rrezikshme siç e shoh këtu. Diçka që shihet është jo normale”, tha Hasan Murseli, banor i zonës.

Nga Komuna e Sarajit thonë se do të mundohen të gjejnë një zgjidhje brenda kornizave ligjore, por pa e precizuar se a do të pranojnë rrënimin apo do të legalizoj platformën që po ndërtohet./Alsat/