Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), ka njoftuar fermerët se afati për aplikim për pagesa direkte për vitin 2018, është zgjatur deri më 13 prill 2018.

“Kjo zgjatje e periudhës për aplikim po bëhet për shkak të kërkesave të shumta të fermerëve dhe Drejtorive Komunale për Bujqësi, duke ua mundësuar në këtë mënyrë aplikimin të gjithë fermerëve, të cilët kanë mbetur pa aplikuar deri më tani. Procedurat e aplikimit dhe dokumentacioni mbetet i njëjtë dhe vlen për të gjitha masat mbështetëse për të cilat është shpallur afati për aplikim nga data 15 shkurt 2018. Për skemën e subvencioneve, MBPZHR-ja ka planifikuar një buxhet prej 25 milionë eurove”, theksohet në komunikatën e Ministrisë së Bujqësisë për media.

Për më shumë informata, lidhur me procedurat e aplikimit për pagesa direkte dhe për kriteret e përcaktuara, fermerët mund të informohen në detaje në ueb faqet e ministrisë dhe Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë. /Telegrafi/