LAJMI I FUNDIT:

Fuqizimi i shkathtësive dhe rritja e mundësive të punësimit: VET Samiti 2023!

Fuqizimi i shkathtësive dhe rritja e mundësive të punësimit: VET Samiti 2023!

Klubi i Prodhuesve me kënaqësi ju njofton që në samitin e shumëpritur të VET Samit 2023, pjesë e kësaj ngjarje do të jenë edhe një sërë punëtorish dinamike dhe interaktive të cilat do të jenë në qendër të vëmendjes. Këto punëtori do t’u ofrojnë pjesëmarrësve përvoja praktike dhe njohuri të thella që janë jetike për nxitjen e profesionalizmit, zhvillimin e aftësive dhe avancimin në karrierë brenda sektorit profesional industrial.

VET Punëtoritë janë krijuar për të angazhuar pjesëmarrësit në përvojat praktike të të mësuarit, duke nxitur zhvillimin e aftësive dhe transferimin e njohurive profesionale. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të përfshihen në sesione interaktive, të bashkëpunojnë me bashkëmoshatarët dhe të eksplorojnë aplikime në botën reale të arsimit dhe aftësimit profesional.

Këto janë punëtoritë e këtij edicioni:

1.“Punëtoria demonstruese në përpunimin e drurit”

2.“ Strategjia e të mësuarit bazuar në punë”

3.“Udhërrëfyesi për punë praktike”

4.“Analiza laboratorike e vajit”

5.“Laser i teknologjisë së lartë”

6.“Aflatoksinat dhe bakteret e qumështit”

7.“Bazat e marketingut digjital”

8.“Punëtoria demonstruese në TIK/ Përpunim të drurit”

9.“Përcaktimi i kostos së produktit për njësi”

10.“Si të krijoni një fushatë marketingu”

11.“Hyrja në treg, zgjerimi dhe modelet inovative të biznesit në epokën digjitale”

12.“Optimizimi i operacioneve të produktit, tregtisë së ndërmarrjes dhe zhvillimit i biznesit”

Për më shumë informacione për punëtoritë që do të jenë pjesë e VET Samitit,  ju lutemi vizitoni e Klubit të Prodhuesve në facebook.

Mos e humbisni rastin ejani në VET Samitin 2023, me 13 dhe 14 qershor, në Klan Arena- Prishtinë.

VET Punëtoritë janë një komponent thelbësor i angazhimit tonë për të fuqizuar individët, për të nxitur zhvillimin e aftësive dhe për të nxitur përsosmërinë brenda sektorit profesional industrial. Nëpërmjet përvojave praktike të të mësuarit, trajnimeve të fokusuara në industri dhe mundësive të rrjetëzimit, këto punëtori pajisin pjesëmarrësit me mjetet që u nevojiten për të lulëzuar në arritjet e tyre profesionale.

Bashkohuni me ne në VET Samitin 2023 dhe zhbllokoni potencialin tuaj për të formësuar të ardhmen e arsimit dhe aftësimit profesional.