Kur ekziston mundësia e seksit, njerëzit janë të prirë të ndryshojnë qëndrimet e tyre dhe t’i plotësojnë dhe t’i riorientojnë për veten e tyre, kanë thënë hulumtuesit e Universitetit në Rochester

Në hulumtim kanë marrë pjesë 600 studentë heteroseksualë të cilët kanë pasur interakaksion me pjesëtaret e gjinisë femërore, transmeton Telegrafi.

Studentët, kanë qenë të ndarë në dy grupe dhe është dashur të kenë qëndrime të tjera nga ato të cilat i kanë pasur bashkëbiseduesit e tyre.

Mirëpo, një pjesë e grupit para bisedimeve ka pasur rastin të shohë fotografi me konotacion seksual dhe ai grup në mënyrë të pavetëdijshme vetëm ka konfirmuar qëndrimet e palës tjetër, edhe pse është thënë që të mos veprojnë ashtu.

Kjo ka treguar supozimin që personat të cilëve në vetëdije u është dëshira e gënjeshtrës seksuale do të konfirmojnë, miratojnë apo thjesht të bëjnë çfarëdo që të jetë e nevojshme për të përjetuar kënaqësinë seksuale.

Ekzistojnë hulumtime të cilat kanë treguar që shumica do të gënjejnë të huajin atraktiv për numrin e partnerëve me të cilët kanë pasur marrëdhënie seksuale.

E gjithë kjo, thonë shkencëtarët, është normale, mirëpo që gjithsesi duhet përpjekur që gënjeshtra, nëse nuk është e mundshme të kontrollohet në tërësi, duhet zvogëluar deri në minimum.

Çdokush dëshiron që të tregohet më i miri, më i mençuri, më i suksesshmi, më i bukuri, mirëpo nëse do ta teproni, edhe pala tjetër do të ketë nevojë që t’ju arrijnë në të gjitha prirjet.

Andaj, është e mundshme që të dyja palët të përjetojnë befasi (të pakëndshme) kur të zgjohen në mëngjes. /Telegrafi/