Procesi i votimit në të gjithë vendin është duke vazhduar edhe në këto orët e fundit që kanë mbetur.

I tërë ky proces është duke u vëzhguar nga Koalicioni i OJQ-ve “Demokracia në Veprim”.

Sipas raportimeve të vëzhguesve të DnV-së që nga fillimi i procesit të votimit deri në orën 16:00, kanë votuar 37,3% e qytetarëve, krahasuar në të njëjtën periudhë kohore më vitin 2019 është më e lartë.

Prishtina dhe Ferizaj kanë daljen më të madhe të votueseve mbi 40%, ndërsa në komunat me shumicë serbe dalja vazhdon të mbetet më e lartë me mbi 50%.

Rajoni i Prizrenit sipas DnV-së vazhdon të mbetet me daljen më të ulët.

Respektimi i masave kundër COVID-19 gjatë votimit

Deri në ora 16:00, në 70% të vendvotimeve, është raportuar për zbatim të pjesërishëm të masave për parandalimin e shpërndarjes së COVID-19 gjatë votimit, ndërsa në 1% të vendvotimeve këto masa nuk po respektohen fare.
Në 41% të vendvotimeve, kërkesa për të hequr maskën për nevoja identifikimi është bërë vetëm pjesërisht, ndërsa në 26% të vendvotimeve votuesve nuk u është kërkuar fare heqja e maskës.

Parregullësitë më të shprehura

Votimi me dokumente jovalide. Sa i përket identifikimit të votuesve me dokumente valide, DnV vlerëson që vendimi i KQZ-së për lejimin e votimit me dokumente me afat të skaduar është i pazakontë, ad-hoc dhe i bazuar në një interpretim shumë të gjerë të ligjit. Ky vendim ka ndikuar në rritjen e konfuzionit tek qytetarët dhe komisionerët dhe në esencë ka diskrimuar qytetarët të cilët para orës 15:00 nuk janë lejuar të votojnë me po këto dokumente. Kjo ka ndikuar që kjo dukuri të shënohet në 22% të vendvotimeve në nivel vendi në raste të izoluara deri në 10 raste.
Megjithatë, deri në orën 16:00, në 77% të vendvotimeve nuk ka pasur asnjë rast të votimit me dokumente jo valide.

Vështirësitë e votuesve në gjetjen e vendvotimit

Deri në orën 16:00, në 35% të vendvotimeve nuk është raportuar për vështirësi në gjetjen e emrit në Listën e Votuesve. Sidoqoftë në 49% të vendvotimeve këto vështirësi kanë qenë evidente deri në 10 raste.

Votimi me asistencë

Deri në orën 16:00, vetëm në 3% të vendvotimeve nuk ka pasur votim me asistencë të regjistuar. Ndërsa, në 66% të vendvotimeve është raportuar për votim me asistencë e cila është regjistruar në Librin e Votimit, dhe atë me mbi 11 raste. Ndërsa, raste kur votimi me asistencë nuk është regjistruar në Librin e Votimit ashtu siç e përcaktojnë rregullat është evidentuar në 15% të vendvotimeve në raste të izoluara (deri në 10 raste).
Raste kur një person ka asistuar më shumë se një herë, janë hasur në 6% të vendvotimeve (deri në 4 raste).

Fotografimi i votës

Deri në orën 16:00, po vërehet një rritje e lehtë e fenomenit të fotografimit votës përkatësisht në 5% të vendvotimeve (në 1-4 raste).

Incidente serioze

Është raportuar edhe për një incident në komunën e Skenderajt, ku në vendvotimin 2101B/04R kanë qëndruar dy vëzhgues të LVV ndërsa kryesuesi ka kundërshtuar qëndrimin e më shumë se një personi në klasë dhe e ka kapur për krahu duke e nxjerrë jashtë njërin nga vëzhguesit. Për këtë rast ka reaguar dhe Policia.

DnV u bën thirrje qytetarëve të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar tani kur kanë mbetur edhe 3 orë deri në mbyllje të vendvotimeve. DnV kërkon nga Komisionerët që pavarësisht rradhëve të gjata që janë krijuar në qendrat e votimit, t’ua mundësojnë të gjithë qytetarëve ushtrimin e të drejtës së votës. /Telegrafi/