LAJMI I FUNDIT:

27 organizata dhe shoqëria civile në mbështetje të KShC-së, kërkojnë heqjen e presionit publik

27 organizata dhe shoqëria civile në mbështetje të KShC-së, kërkojnë heqjen e presionit publik

27 organizata dhe 6 individë të shoqërisë civile kanë dalë në mbështetje të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, lidhur me vendimin e marrë ditë më parë për mos akreditimin e disa universiteteve.

Reklama

Përmes një deklarata të përbashkët, ata kanë konfirmuar vendosmërinë për ruajtjen e pavarësisë së institucioneve arsimore.

“Përmes kësaj deklarate të përbashkët konfirmojmë vendosmërinë tonë qytetare për cilësi në arsimin e lartë përmes ruajtjes së pavarësisë së institucioneve arsimore.

Po ashtu i kërkojmë me ngulm kryeministrit, ministrit të arsimit, dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë, të tërhiqen nga presioni publik që po i bëjnë Agjencisë”, thuhet në njoftimin për media.

Më poshtë deklarata e plotë :

DEKLARATË E PËRBASHKËT PËR MBËSHTETJEN E PAVARËSISË SË AGJENCISË SË KOSOVËS PËR AKREDITIM

Ne të poshtëshënuarit, përmes kësaj deklarate të përbashkët konfirmojmë vendosmërinë tonë qytetare për cilësi në arsimin e lartë përmes ruajtjes së pavarësisë së institucioneve arsimore. Përmes kësaj deklarate i kërkojmë me ngulm kryeministrit, ministrit të arsimit, dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë, të tërhiqen nga presioni publik që po i bëjnë Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Po ashtu u kërkojmë atyre të mos marrin asnjë veprim për çështjet e akreditimit pasi kjo do të ishte në kundërshtim me ligjet në fuqi, me parimin e funksionimit të pavarur të Agjencisë së Akreditimit dhe në kundërshtim të hapur me interesat e studentëve. Përjashtimi eventual i Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga asociacioni evropian ENQA për shkak të ndërhyrjes në pavarësinë e saj, do t’i kushtojë studentëve të Kosovës, diplomat e të cilëve do të zhvleftësohen dhe procedurat për vazhdim të studimeve jashtë vendit do të vështirësohen.
Ne zotohemi se do të bëjmë gjithçka që është në duart tona si qytetarë, organizata të shoqërisë civile dhe grupe të tjera aktive, për të mos lejuar cenimin e pavarësisë së Agjencisë së Kosovës për Akreditim dhe institucioneve të tjera të arsimit në vendin tonë.

ORCA – Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim
KEC – Qendra për Arsim e Kosovës
Admovere
GLPS – Grupi për Studime Ligjore dhe Politike
D4D – Demokraci për Zhvillim
KFOS-Fondacioni për Shoqëri të Hapur
PIPS-Instituti i Prishtinës për Studime Politike
KCSF – Kosovo Civil Society Foundation
ATRC – Advocacy Training and Resource Center
CDF – Community Development Fund
CEL – Centre for Equality and Liberty
FES- Friedrich Ebert Stiftung, zyra në Prishtinë
IPOL
Ec Ma Ndryshe
KDI-Instituti Demokratik i Kosovës
Lëvizja FOL
IKS-Iniciativa Kosovare për Stabilitet
OJQ Global Shapers Community Prishtina
ISDI-Iniciativa për Zhvillim dhe Integrim Social
Terre des Hommes Kosovo
KYC – Kosovar Youth Center
YIHR-Youth Initiative for Human Rights
BPRG-Balkans Policy Research Group
Demokracia Plus
OJQ Mileniumi i Ri
OJQ Qendra e Rinisë Drenas
Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist

Individët
Veton Surroi – Shkrimtar
Imer Mushkolaj – Analist
Hekuran Murati-analist
Berat Buzhala – Gazetar
Nora Ahmetaj – Aktiviste e të drejtave të Njeriut
Jeta Berisha – Aktiviste /Telegrafi/