Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoninë e Veriut sot ka shpallur rezultatet e regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe ekonomive familjare.

Sipas rezultateve, Maqedonia e Veriut ka popullsi të përgjithshme prej 2.097.319, prej të cilëve 1.836.713 janë rezident, ndërsa 260.606 jorezident.

Më poshtë i keni të dhënat që sot u publikuan nga ESHS:

Janë regjistruar gjithsej 2. 097 319 persona.

Rezident: 1. 836 713

Jo rezident: 260 606

Shpallen rezultatet e regjistrimit, 29.52% e popullsisë në Maqedoni janë shqiptarë Shpallen rezultatet e regjistrimit, 29.52% e popullsisë në Maqedoni janë shqiptarë

Nga numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar:

54, 21 për qind maqedonas

29.52 për qind shqiptarë

3.98 për qind turq

2, 34 për qind rom

1.18 për qind serb

0.87 për qind boshnjak

Reklama

0.44 për qind vlleh

Nga numri rezident:

Maqedonas 58.44%

Shqiptarë 24.30 %

Turq 3.86 %

Romë 2.53%

Vlleh 0.47 %

Reklama

Serb 1.3%

Boshnjak 0.87 %

Nga numri jo-rezident

Maqedonas 24.45%

Shqiptarë 66.36 %

Turq 4.79%

Romë 1.02%

Vlleh 0,19%

Serb 0.35%

Boshnjak 0.81 %