Pyper, si platformë e specializuar për matjen e opinionit publik, në bashkëpunim me emisionin “Debat Plus”, që transmetohet në RTV Dukagjini, ka organizuar sondazhin e radhës.

Në këtë sondazh qytetarët janë pyetur për perceptimin që ata kanë për Gjykatën Kushtetuese dhe për vendimin e pritshëm në lidhje me vlefshmërinë e votës së deputetit Etem Arifi.

Më shumë se gjysma e pjesëmarrësve në sondazh [69%], Gjykatën Kushtetuese e konsiderojnë të njëanshme, 14 të pa anshme derisa 28% nuk kanë opinion.

38% e qytetarëve presin që Gjykata Kushtetuese ta shpallë të pavlefshme votën e deputetit Etem Arifi, 33 % mendojnë se vota do të shpallet  e vlefshme, derisa 29% e tyre nuk kanë opinion për këtë çështje.

Reklama

Për 65% të qytetarëve të anketuar vota e Arifit është e pavlefshme, 11% mendojnë se vota e deputetit në fjalë ishte e vlefshme, derisa 24% nuk kanë opinion.

Reklama

44% e të anketuarve mendojnë se nëse vota e Arifit shpallet e pavlefshme, vendimet e Qeverisë Hoti do të shfuqizohen, 22% mendojnë se vendimet nuk preken derisa pjesa tjetër e qytetarëve nuk kanë opinion për këtë çështje.

Bëhuni pjesë e sondazheve tjera – shkarkoni aplikacionin Pyper (iOS)

Bëhuni pjesë e sondazheve tjera – shkarkoni aplikacionin Pyper (Android)

Rezultatet e detajuara të sondazhit të Pyper i gjeni në grafikët e mëposhtëm.