Meqenëse fëmijët nuk vijnë me manualë, prindërit shpesh përpiqen të përcaktojnë se si të rrisin fëmijë të fortë dhe të suksesshëm mendërisht.

Disa prindër janë të rreptë, ndërsa të tjerët janë të butë. Disa janë vigjilentë, ndërsa të tjerët janë të largët.

Nëse pyetja ″Çfarë lloji i prindit dua të jem?” të ka kaluar ndonjëherë në mendje, mund t’ju ndihmoj të gjeni përgjigjen duke kuptuar bazat e stileve të ndryshme të prindërimit.

4 llojet e prindërve

Secili stil i prindërimit ka efekte të ndryshme në sjelljen e fëmijëve dhe mund të identifikohet nga karakteristika të caktuara, si dhe shkallët e reagimit (shkalla në të cilën prindërit janë të ngrohtë dhe të ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijëve të tyre) dhe kërkesa (shkalla e kontrollit që prindërit vendosin mbi fëmijët e tyre) në përpjekje për të ndikuar në sjelljen e tyre.

1.Prindi lejues

Karakteristikat e zakonshme:

 • Përgjegjshmëri e lartë, kërkesë e ulët

 • Komunikon hapur dhe zakonisht i lejon fëmijët e tyre të vendosin vetë, në vend që të jap udhëzime

 • Rregullat dhe pritjet ose nuk janë vendosur ose zbatohen rrallë

 • Zakonisht kalon shumë për t’i mbajtur fëmijët e lumtur, ndonjëherë me harxhime të tepërta

Prindërit lejues kanë më shumë të ngjarë të marrin një rol miqësie, sesa një rol prindëror, me fëmijët e tyre. Ata preferojnë të shmangin konfliktin dhe shpesh do të pranojnë lutjet e fëmijëve të tyre në shenjën e parë të shqetësimit. Këta prindër kryesisht i lejojnë fëmijët e tyre të bëjnë atë që duan dhe ofrojnë udhëzime ose drejtime të kufizuara.

2. Prindi autoritar (i rreptë dhe i ngrohtë)

 Karakteristikat e zakonshme:

 • Përgjegjshmëri e lartë, kërkesë e lartë

 • Vendos rregulla dhe pritje të qarta për fëmijët e tyre ndërsa praktikojnë fleksibilitetin dhe mirëkuptimin

 • Komunikojnë shpesh; ata dëgjojnë dhe marrin parasysh ndjenjat dhe mendimet e fëmijëve të tyre

 • Lejon që të ndodhin pasoja natyrale, por i përdor si ato mundësi për të ndihmuar fëmijët e tyre të reflektojnë dhe të mësojnë

Prindërit autoritativë janë edukues, mbështetës dhe shpesh në përputhje me nevojat e fëmijëve të tyre. Ata i drejtojnë fëmijët e tyre përmes diskutimeve të hapura dhe të sinqerta për të mësuar vlera dhe arsyetime. Fëmijët që kanë prindër autoritarë priren të jenë të vetë-disiplinuar dhe mund të mendojnë vetë.

3. Prindi neglizhues

Karakteristikat e zakonshme:

 • Përgjegjshmëri e ulët, kërkesë e ulët

 • Lënë fëmijët e tyre të kujdesen kryesisht për veten e tyre, ndoshta sepse ata janë indiferentë ndaj nevojave të tyre ose janë të pa përfshirë / mbingarkuar me gjëra të tjera

 • Ofron pak udhëzim dhe vëmendje

 • Shpesh luftojnë me problemet e tyre të vetëvlerësimit dhe e kanë të vështirë të krijojnë marrëdhënie të ngushta

Ndonjëherë referuar si prindër i pa përfshirë, ky stil ilustrohet nga një ndjenjë e përgjithshme të indiferencës. Prindërit neglizhues kanë angazhim të kufizuar me fëmijët e tyre dhe rrallë zbatojnë rregulla. Ata gjithashtu mund të shihen si të ftohtë dhe të pakujdesshëm – por jo gjithmonë qëllimisht, pasi ata shpesh po luftojnë me problemet e tyre.

4. Prindi autoritar (i rreptë dhe i ftohtë)

Karakteristikat e zakonshme:

 • Kërkesë e lartë, përgjegjshmëri e ulët

 • Zbaton rregulla strikte duke marrë parasysh pak ndjenjat e fëmijës së tyre ose nevojat shoqërore-emocionale dhe të sjelljes

 • Shpesh thotë “sepse e thashë kështu” kur fëmija i tyre vë në dyshim arsyet pas një rregulli ose pasoje

 • Komunikimi është kryesisht një kahësh – nga prindi tek fëmija

Ky stil i ngurtë prindërimi përdor një disiplinë të rreptë, shpesh e justifikuar si “dashuri e ashpër”. Në përpjekje për të qenë në kontroll të plotë, prindërit autoritarë shpesh flasin me fëmijët e tyre pa dashur të japin informacion ose reagime.

Cili është stili më i mirë i prindërimit për ju?

Prindërit më të suksesshëm dinë kur të ndryshojnë stilin e tyre, varësisht nga situata. Një prind autoritar, për shembull, mund të dëshirojë të bëhet më i lejueshëm kur një fëmijë është i sëmurë, duke vazhduar të sigurojë ngrohtësi dhe të lerë një farë kontrolli.

Në fund të ditës, përdorni gjykimin tuaj më të mirë dhe mos harroni se stili i prindërimit që funksionon më mirë për familjen tuaj  në atë kohë është ai që duhet të përdorni. /Telegrafi/