Qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e rregullt, të 44-tën me radhë, në të cilën ka miratuar pesë projektligje dhe vendime të tjera të përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore.

Në fjalën e hapjes, kryeministri Albin Kurti tha se Qeveria është fokusuar në angazhimin për të siguruar mbështetje të sektorit të bujqësisë.

“Nëpërmjet politikave afatgjata dhe shtimit të buxhetit, Qeveria Kosovës është duke u siguruar, që të përkrahë sektorin e bujqësisë, si është më së miri e më sigurt, duke e rritur përkrahjen për fermerët tanë. Kemi filluar nga adresimi i obligimeve të trashëguara ndaj fermerëve, që ishin rreth 40 milionë euro dhe e kemi rritur buxhetin për bujqësi”, tha Kurti.

Reklama

Me buxhetin e ri për vitin 2022, do të realizohet përkrahja me 70 milionë euro. E bashkë me përkrahjen nga Komisioni Evropian dhe donatorë të tjerë, në sektorin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, në total do të investohen afërsisht 100 milionë euro.

Reklama

Ai tha se do të janë 10 milionë euro për rezerva shtetërore, që mund të mbushen me prodhime vendore.

Qeveria premton investim prej 100 milionë euro në bujqësi, ndan 10 milionë euro për rezerva shtetërore Qeveria premton investim prej 100 milionë euro në bujqësi, ndan 10 milionë euro për rezerva shtetërore

Projektligjet e miratuara në mbledhjen e sotme

Projektligji për ratifikimin e amendamentit numër 1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ky amendament siguron vazhdimin e afatit për zbatimin e projekteve për mbështetjen financiare në shumën prej 45 milionë eurove që siguron IPA 2016.

Reklama

Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për Programin e menaxhimit të integruar të burimeve ujore në Kosovë. Në total kontributi i Qeverisë Zvicerane për këtë program pritet të jetë rreth 20 milionë franga zvicerane.

Reklama

Projektligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, i cili ka për qëllim krijimin e kornizës ligjore për parimet e përgjithshme që kanë të bëjnë me politikat kombëtare për bujqësinë dhe zhvillimin rural; objektivat dhe masat e politikave bujqësore; planifikimin e zhvillimit bujqësor dhe rural; zbatimin dhe përfituesit e masave të politikave bujqësore, masat për bujqësi të integruar, prodhimin organik, standardet e cilësisë dhe marketingut si dhe skemat e cilësisë për produktet bujqësore dhe produktet ushqimore, bazat e të dhënave dhe regjistrat, monitorimin dhe raportimin në bujqësi, mbështetjen institucionale në bujqësi, kontrolli administrativ, masat e menaxhimit të rrezikut në bujqësi dhe restaurimit të potencialit të prodhimit bujqësor, partneritetin social dhe ekonomik në fushën e bujqësisë dhe inspektimin në terren të zbatimit të politikave bujqësore, në nivel sa më të avancuar si në aspektin profesional ashtu edhe praktik, sa më të përafërt dhe në përputhshmëri me legjislacionin e BE-së dhe standardeve të njohura ndërkombëtare.

Reklama
Reklama
U vazhdohen edhe për dy muaj shtesat prej 10 për qind të pagës për stafin shëndetësorë U vazhdohen edhe për dy muaj shtesat prej 10 për qind të pagës për stafin shëndetësorë

Projektligji për Pijet e Forta Alkoolike, i cili përcakton rregullat për përshkrimin, prezantimin dhe etiketimin e pijeve të forta alkoolike, si dhe mbrojtjen e treguesve gjeografikë të pijeve të forta alkoolike; alkoolit etilik dhe distilimet e përdorura në prodhimin e pijeve alkoolike; dhe përdorimin e emrave ligjorë të pijeve të forta alkoolike në prezantimin dhe etiketimin e produkteve ushqimore që nuk janë pije të forta.

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbeturinat, që ka për qëllim përcaktimin e rregullave për menaxhimin e mbeturinave dhe masat për të mbrojtur mjedisin dhe shëndetin e njeriut për të promovuar riciklimin, parandalimin ose zvogëlimin e gjenerimit dhe ndikimin e pafavorshëm të mbeturinave, zvogëlimin e ndikimeve dhe përmirësimin e efikasitetit të përdorimit të burimeve dhe përmirësimit të efikasitetit të përdorimit, të cilat janë thelbësore për kalimin në një ekonomi qarkore dhe për garantimin e konkurrencës.

Reklama
Reklama

Po ashtu, Qeveria ka aprovuar Koncept Dokumentin për themelimin e mekanizmit për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Koncept dokumenti rekomandon themelimin e mekanizmit me anë të një ligji të veçantë.

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Memorandumin e Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë për krijimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar. Memorandumi i bashkëpunimit rekomandon themelimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar, me qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit shumë sektorial Shqipëri – Kosovë.

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar vendimin për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve.

Reklama

Gjithashtu, Qeveria ka ndarë mjete në vlerë prej 20 mijë e 721 eurove për të përmbushur obligimin për vitin 2021 në Qendrën e Nismës Rajonale për Migrim, Azil dhe Refugjat, si anëtare e kësaj nisme.

Reklama
Qeveria shkarkon sekretarin e Këshillit të Sigurisë, Shpend Tërdeva Qeveria shkarkon sekretarin e Këshillit të Sigurisë, Shpend Tërdeva

Në mbledhjen e sotme është miratuar vendimi për shfuqizim të Vendimit të Qeverisë, për emërimin e Shpend Trdevaj në pozitën e sekretarit të përgjithshëm në Këshillin e Sigurisë së Kosovës, me qëllim të kthimit të ligjshmërisë. Sipas vendimit për shfuqizim procesi i rekrutimit dhe emërimit të Trdevaj është bërë në pajtim me legjislacionin e shfuqizuar për Shërbimin Civil, në kohën kur në fuqi ishte Ligji për Zyrtarët Publikë, i cili shprehimisht ndalon veprim të tillë.

Reklama

Miratimin nga kabineti qeveritar e ka marrë edhe vendimi për pagesën shtesë prej 10 për qind, por jo më pak se 60 euro, për punonjësit shëndetësorë të sektorit publik, për muajt nëntor dhe dhjetor 2021. Për këtë qëllim janë ndarë 1 milion e 800 mijë euro.

Reklama

Është miratuar edhe vendimi për aprovimin e metodës së pagesës direkte (UN Advance) në formë të avansit të UNOPS, në llogari të Ministrisë së Shëndetësisë, nga ndarjet buxhetore aktuale, në vlerë prej 5,433,497.37 euro me qëllim të blerjes së produkteve mjekësore.

Me propozimin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Qeveria e Kosovës ka ndarë 2.5 milionë për blerjen e barnave nga lista esenciale për nevojat e Shërbimit Spitalor, Klinik, Universitar të Kosovës. Me mjetet që sot ka ndarë Qeveria, shuma e përgjithshme e ndarë gjatë këtij viti për këtë qëllim është mbi 30 milionë euro. /Telegrafi/

Reklama