Përsëritni këto ushtrime fenomenale çdo ditë dhe do të liroheni nga frika dhe vuajtja. Fare nuk janë të vështira.

Depresioni, anksioziteti, frika, frustrimet… e gjatë është lista e problemeve psikike, të cilat e mundojnë njeriun bashkëkohor, ndërsa ne dëshirojmë të themi që e gjitha kjo është në kokë.

Mirëpo, kjo nuk është krejtësisht e saktë. Të gjitha telashet në të vërtetë janë në vithet tuaja, transmeton Telegrafi.

Muskujt e mëdhenj të ijëve ndryshe quhen edhe muskuj të komblikut, ndërkaq te disa kultura i quajnë edhe “muskuj shpirti” dhe ky emër nuk i është dhënë rastësisht, shkruan The Higher Perspecitives.

Muskujt e ijëve apo të komblikut përfshijnë pjesën e poshtme të shpinës, kalojnë pranë kërdhokullave dhe përfundojnë menjëherë nën vithe.

Roli i tyre është i shumëfishtë – ato kontrollojnë lëvizjen e trupit, fleksibilitetin lëvizjet e nyjave dhe ekuilibrin, por ajo që është më e rëndësishmja, janë përgjegjës për qëndrim vertikal të trupit.

Prandaj, nuk është për t’u çuditur përse problemet tona psikike shfaqen në gjendjen e atyre muskujve, përgjegjës për qëndrim.

Mund të themi që ata muskuj janë përgjegjës për vetëbesim, prandaj stërvitja e tyre është shumë me rëndësi për të gjithë ata të cilët nuk janë të sigurt në vetvete dhe ndihen depresivë dhe anksiozë në shumicën e kohës.

Ky muskul është i lidhur edhe me diafragmën, dhe kështu edhe me frymëmarrjen, andaj rëndësia e tij për psikikën tonë është edhe më e madhe.

Disa njerëz konsiderojnë që muskujt e ijëve nëpërmjet palcës kurrizore janë në lidhje direkte me pjesën reptile, përkatësisht me pjesën e vjetër të trurit, i cili është i zhvilluar shumë më herët se truri i madh dhe është përgjegjës për instinktet themelore për mbijetesë.

Pra, nëse muskujt e komblikut janë të tendosur, kjo do të thotë edhe që njeriu psikikisht është i tendosur në nivelin bazik të lidhur me mbijetesën.

Prandaj, mësoni t’i relaksoni këta muskuj. Ushtrimet për femra dhe meshkuj deri diku dallohen.

Ushtrimet për femra:

Ushtrimet për meshkuj:

/Telegrafi/