Ushtrimi i ngritjes “glute-ham” mund të jetë mënyra më e mirë që të shmanget lëndimi i pulpës së pasme të kërdhokullës.

Shkencëtarët norvegjezë kanë zbuluar që kur ky ushtrim ekzekutohet drejt, zvogëlohet mundësia e lëndimit të pulpës së pasme për 65%, transmeton Telegrafi.

Rregullimi

Uluni galiç në dysheme me trungun dhe trupin e rrafshuar nga koka deri te gjunjët. Partneri le t’jua përforcojë nëngjunjët dhe nyjat që të mos ju ngrihen nga dyshemeja.

Lëvizja

Lakoni vetëm gjunjët, duke lëshuar trupin derisa të prekë dyshemenë. (Kontraktoni muskujt e pulpës së pasme të kërdhokullës në mënyrë që të pengoni rënien).

Kthimi

Me duar ngrihuni nga dyshemeje derisa të ngrini trupin në pozicionin fillestar. Bëni 2 seri nga 5 përsëritje një herë në javë.

Pastaj rrisni numrin e serive në 3, me 8 – 12 përsëritje 2 herë në javë. /Telegrafi/