Në Maqedoninë e Veriut ka vetëm 24 njësi zjarrfikësish, ndërkohë që në krahasim me numrin e komunave, ky numër është 3 herë e gjysmë më i ulët.

Gjendja është alarmante edhe sa i takon numrit të zjarrfikësve. Në vendin tonë ka rreth 600 të tillë, ndërsa duke marrë parasysh se numri i popullsisë në 84 komunat në vend është rreth 2 milion, numri i zjarrfikësve duhet të ishte mbi 1300 zjarrfikës.

Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Adnan Xhaferovski, thotë se është e nevojshme që çdo komunë të ketë njësinë e saj të zjarrfikësve, por rregullativa ligjore që momentalisht është në fuqi pamundëson diçka të tillë.

“Rregullativa ligjore kufizonte formimin e njësive të zjarrfikësve në të gjitha komunat. Në kemi propozuar pak kohë më parë që të bëhen ndryshime në rregullativën ligjore, që çdo komuna që financiarisht mund të përballojë formimin e njësive zjarrfikësve ta ketë këtë të drejtë”,  deklaroi Adnan Xhaferovski, drejtor i drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim.

Me njësi zjarrfikësish do të bëhen edhe katër komuna: Staro Nagorinçani, Krivogashtani, Makedonska Kamenicë dhe Rankovc. Në mbledhjen e Komisionit parlamentar për Mbrojtje dhe Siguri ku në rend ditë ishte propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Zjarrfikës OBRM-PDUKM-ja edhe pse e përkrahu ndryshimin në ligj, tha se në leximin e dytë do të propozojë amendamente, pasi vlerëson se ndryshimet duhet të bëhen në bazë të kritereve të caktuara.

“Si janë përzgjedhur këto 4 komuna, nga shumë komuna të tjera të vogla t’u jepet e drejta që të formojnë njësi të zjarrfikësve? A është marrë për bazë numri i banorëve, apo se sa kilometra ndodhen larg nga Komunat më të mëdha? 07:14 Megjithatë ekipimin duhet ta shoqërojë edhe kompletimi me pajisjet e nevojshme, kjo është dika e domosdoshme”, deklaroi Emil Dimitriev nga OBRM-PDUKM.

Ndërkohë LSDM-ja vlerëson se me ndryshimet në ligj të gjitha komunave do t’u mundësohet formimi i njësive të zjarrfikësve.

“Realisht në shtet me siguri ka nevojë që të formohen njësi edhe në komuna të tjera. 02:14 Për çfarëdo rasti të gjithë këtë e paralajmërojmë si diçka e cila do të ketë mbështetjen e komunave. Që paraprakisht do të duhet të jenë të kenë të siguruara pajisjet teknike dhe resurset e nevojshme njerëzore, që të mos ketë implikime buxhetore shtesë-“,tha Hari Llokvenac, LSDM.

Versioni përfundimtar i propozim Ligjit për Zjarrfikës do të jetë gati në tetor. Komunat më të mëdha të cilat kanë njësi zjarrfikëse janë përgjegjëse edhe për disa komuna më të vogla. Kjo bëhet edhe më e vështirë duke pasur parasysh numrin e automjeteve dhe të zjarrfikësve. Një situatë e tillë është edhe me njësinë e zjarrfikësve në Komunë e Tetovës, e cila mbulon edhe 5 komuna të tjera më të vogla./alsat/