Qeveria në Projektligjin për Buxhet i cili ka kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, ka paraparë që mjetet e pashpenzuara të komunave t’i kthehen në buxhetin e shtetit.

Reklama

Mirëpo, në Asociacionin e Komunave të Kosovës (AAK) shpresojnë që niveli qendror nuk do ia marrë komunave mjetet nga të hyrat vetanake sepse me këtë veprim do shkelë Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, atë për Financa Lokale por edhe kartën evropiane mbi vetëqeverisje lokale.

Sazan Ibrahimi nga AKK-ja shprehet se përkundër sfidave, bllokadave dhe problemeve që komunat janë ballafaquar këtë vit me fajin e nivelit qendror, ato deri në fund të vitit do i shpenzojnë mbi 50 për qind të mjeteve për investime kapitale që si përqindje është më mirë se sa që niveli qendror ka shpenzuar në përqindje për investime kapitale.

Reklama
Reklama

“Shpresojmë që niveli qendror për fajin e vet nuk do ia marrë komunave mjetet nga të hyrat vetanake sepse me këtë veprim do shkelë ligjin për menaxhimin e financave publike atë për financa lokale por edhe me të dy këmbët do shkelë mbi kartën evropiane mbi vetëqeverisje lokale”, ka thënë Ibrahimi.

Përndryshe, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim buxhetin e Kosovës prej 3 miliardë e 212 milionë euro për vitin 2023, ku 660 milionë i dedikohen qeverisjes lokale dhe komunave, me një rritje për rreth 100 milionë euro nga 560 sa ishin në vitin 2022. Megjithatë, me këtë ndarje janë shprehur të pakënaqur disa nga drejtuesit e komunave.

Reklama

Për Projektligjin e Buxhetit ankesa kishte Asociacioni i Komunave të Kosovës, ku kanë thënë se në vitin 2020 komunat kanë pranuar 21.7 për qind të mjeteve buxhetore. Në vitin 2021, 22.1 për qind, kurse në vitin 2022 kjo ka rënë në 19.6 për qind. Ndërsa në vitin 2023, do të jetë 20.5 për qind.

Reklama

Lidhur me këtë Projektligj, Qeveria është akuzuar nga AKK-ja dhe partitë politike edhe sa i përket autonominë financiare të komunave, pasi është paraparë që mjetet e pashpenzuara nga viti paraprak të bëhen pjesë e Fondit të Kosovës. /KP/