Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) nuk konfirmon përgjegjësi penale, por nga pikëpamja etike shtron çështjen në një nivel të lartë dhe do të rekomandojë rregullim të mëtutjeshëm, veçanërisht memorandumin e bashkëpunimit midis Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave dhe organeve të tjera rregullatorë të cilat do të shtojnë dispozita që rregullojnë konfliktin e interesave, do të japin mënyrën se si ta parandalojnë atë, veçanërisht kur thuhet se funksionarë të caktuara kanë mundësinë të disponojnë informacione dhe të përdorin ata vetë ose të sigurojnë përfitim për dikë tjetër.

Këtë e bëri të ditur sot Biljana Ivanovska, kryetarja e KSHPK-së pas seancës në të cilën u rishikua lënda për konflikt të mundshëm interesi me falimentimin e bankës “Eurostandard” dhe depozitat e ministres së Financave, Nina Angellovska.

Ajo shtoi se përfundimi është arritur bazuar në të gjithë dokumentacionin e marrë nga Ministria e Financave dhe Banka Popullore.

“Pas marrjes së detyrës, Ministrja e Financave, sipas detyrës zyrtare, kishte informacione dhe të dhëna për lëvizjet në tregjet bankare dhe financiare dhe kishte mundësinë të zbulonte të dhënat që lidhen me bankën, ku ajo është kliente, dhe nuk ishin të disponueshme për depozituesit e tjerë në atë bankë. Ky informacion mund të ketë ndikim në vendimin e saj në lidhje me depozitimin në atë bankë, gjë që i dha asaj një avantazh ndaj depozituesve të tjerë në bankë”, tha Ivanovska.

Dokumenti i parë, sipas Ivanovskas, i cili thotë se situata në bankën “Eurostadnard” ishte diskutuar, ishte procesverbali nga 4 qershori./Telegrafi/