Punsohu EU është njëra ndër kompanitë më të suksesshme në fushën e rekrutimit të burimeve njerëzore në rajon dhe më gjërë duke arritur të punësojë më qindra kandidatë të kualifikuar në vendet e BE e veçanërisht në Gjermani.

Punsohu EU është ndër kompanitë e para që u licencua në fushën e rekrutimit dhe aktualisht posedon licence të plotë kombëtare edhe për tre vite tjera

Punsohu EU si kompani ka partner biznesorë nga rajoni dhe vendet e Evropës.

Në saje të këtyre bashkëpunimeve ka arritur që të jetë lider në tregun e punës.

Punsohu Eu ka shpreh gatishmërinë për dhënien e ekskluzivitetit-franshizës në këto qendra të territorit të Kosovës: Ferizaj, Gjilan, Prizren, Pejë, Mitrovicë dhe Gjakovë

Ne po kërkojmë kompani me një histori të qëndrueshme biznesi, përgjegjësi të dëshmuar, dhe cilësi drejtuese dhe një vullnet të fortë për të mësuar gjëra të reja.

Ne do të ndihmojmë, udhëzojmë aplikacionet e suksesshme në çdo fazë të proceseve për t’u bërë ekskluzivitet për Punsohu EU.

Kjo është një mundësi e mrekullueshme për përfitime të rëndësishme ekonomike dhe sociale.

Përmes këtij njoftimi Punsohu EU fton të gjitha palët, bashkëpunëtorë te interesuar që shprehin gatishmëri për tu bërë pjesë e familjes Punsohu EU ti dërgojnë informatat dhe historikun e kompanisë në email: info@punsohu.eu ose atcconsultingshpk@gmail.com