Çdo përvojë vlen tek fëmijët në mënyrën se si mendon, ndjehet, sillet dhe mëson më tej në jetë. Ajo që ne po flasim për në shtëpi, mënyra se si rrisim fëmijët tanë reflekton sjelljen e tyre jashtë shtëpisë dhe ndikon drejtpërdrejt në krijimin e një shoqërie pozitive. Secili prej nesh duhet të jetë i vetëdijshëm se edhe pse dashuria na vjen në mënyrë natyrore, prindërësia vërtet mësohet. Le të përpiqemi të jemi prindër më të mirë, për fëmijët tanë dhe për një të ardhme më të ndritur. Këtë sot e theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska.

Siç informojnë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, qëllimi është që të zgjohet vetëdijesimi për zhvillimin dhe përmirësimin e aftësive prindërore që janë pjesë e fushatës “Edhe prindësia mësohet” nga UNICEF, BE dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Në më shumë se 15 kopshte në të gjithë Maqedoninë, janë ngritur qendrat e këshillimit të prindërve, të cilat synojnë të punojnë pikërisht në zhvillimin e prindësimit të suksesshëm./Telegrafi/