Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një borxh nacional rreth 19.9 trilionë dollarëve.

Sipas mediumit Business Insider, ndër vendet të cilat Shtetet e Bashkuara i kanë borxh më së shumti janë:

1. Shtet e Bashkuara – 12.9 trilionë

Ky borxh është në pronësi të qytetarëve amerikanë, qeverive lokale dhe atyre qendrore, pensione, fonde dhe rezerva federale.

2. Kina – 1.5 trilionë dollarë

Kina prin ndër vendet e huaja, të cilave Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë borxh.

3 Japonia – 1.3 trilionë dollarë

Në vitin 2015 Japonia kryesonte vendet e huaja ndaj të cilave SHBA-të kanë borxh.

4 Irlanda – me 270 miliardë dollarë

Pasuria e Irlandës tejkalon të ardhurat nga ekonomia e saj, e cila gjeneron rreth 230 miliardë dollarë në vit.

Vendet e tjera ndaj të cilave ShBA-të kanë borxh

5. Ishujt Kajman – 262 miliardë dollarë

6. Brazili – 258 miliardë dollarë

7. Zvicra – 240 miliardë dollarë

8. Luksemburgu – 227 miliardë dollarë

9. Britania e Madhe – 217 miliardë dollarë

10. Hong Kong – 189 miliardë dollarë.