Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska sot mori pjesë në onlajn panel diskutimin e Konferencës së 13-të kombëtare për kancer në gji në temë “Sfidat në trajtimin dhe mjekimin edhe të kancerit në gji në kohë të KOVID-19” të organizuar nga Shoqata për luftë kundër kancerit “Borka – për çdo ditë të re”.

Në konferencë u diskutua për atë se çfarë ndryshime nevojiten që të përmirësohet cilësia e shërbimeve, terapia dhe trajtimi i pacientëve me kancer në gji gjatë Kovid-19.

“Muaji rozë Tetor nuk duhet të jetë një muaj i thjeshtë në vitin kur bisedojmë për këtë çështje, sepse sëmundja nuk zgjedh në cilën periudhë të vitit dhe në cilin mes do të shfaqet. Jemi dëshmitarë edhe të kufirit të moshës i cili ndryshon dhe paraqitet në vitet më të hershme të jetës së çdo femre”, theksoi Shahpaska.

Ajo theksoi se çdo moment duhet të shfrytëzohet dhe të flitet në mënyrë të hapur për kancerin si sëmundje e të sotmes dhe të përshëndesë për çdo iniciativë për ngritjen e vetëdijes publike për këtë çështje. Por, udhëzoi edhe në rëndësinë e mbështetjes të cilën gratë ia japin njëra tjetrën gjatë përballjes me këtë sfidë.

Ministrja i theksoi si shumë të rëndësishme parandalimin, zbulimin e hershëm dhe trajtimin e hershëm si faktor i rëndësishëm në ruajtjen e gjendjes shëndetësore të çdo femre.

Lidhur me qasjen e ilaçeve, ajo theksoi se në vendin tonë, femrat, kanë qasje deri tek ilaçet bashkëkohore të cilat i përcjellin trendet botërore, që është një hap i madh përpara në luftën me këtë sëmundje.