Qeveria e Kosovës ka publikuar këtë të premten Udhëzimin Administrativ të miratuar në mbledhjen e fundit për rregullimin e çmimeve të naftës.

Ky Udhëzim zbatohet ndaj institucioneve përgjegjëse për tregun e naftës dhe subjekteve që merren me veprimtari të naftës.

Po ashtu, thuhet se Udhëzimi Administrativ zbatohet vetëm ndaj karburanteve të përdorshme në transport.

Qeveria paralajmëron vendim të ri për rregullimin e çmimeve të naftës Qeveria paralajmëron vendim të ri për rregullimin e çmimeve të naftës

Në nenin 4 të këtij Udhëzimi, thuhet se mund të rregullohen çmimet duke caktuar marzhën tregtare maksimale të lejuar: dy eurocentë për litër të produktit të shitur me shumicë; dhe dymbëdhjetë eurocentë për litër të produktit të shitur me pakicë.

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi një ditë pasi të publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Reklama

Për ta lexuar Udhëzimin Administrativ klikoni këtu.