Në luftën drejt shoqërisë së drejtë dhe luftën kundër korrupsionit Qeveria ka vendosur qëllim dhe themel të qartë në programin katërvjeçar, të ndërtojmë sistem i cili kthen nga keqpërdorimet e korrupsionit dhe qartë e locon përgjegjësinë. Para tre muajve në zgjedhjet e parakohshme e morëm besimin nga qytetarët dhe prandaj kemi për obligim dhe përgjegjësi që të përballemi me të gjitha sfidat serioze që i vendos korrupsioni para nesh. Pasi premtuam se do të qeverisë e drejta, filluam betejë të hapur në të cilën askush që e ka shkelur ligjin nuk do të përjashtohet nga përgjegjësia.

Këtë e porositi sot zëvendëskryeministri për luftë kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore Lupço Nikollovski, në sesionin e dytë për anti-korrupsion në “Stacionin tjetër: Evropa” – Konferenca e CIVIL-it për të drejtat e njeriut, drejtësi dhe antikorrupsion.

“Funksionarët janë fytyra e shtetit dhe ata duhet të jenë më të mirët prej nesh dhe prandaj të drejtat që i kanë ata funksionarë nuk mund të lihen jashtë kontrollit. Formuam grup pune, përparësia e parë e të cilit është të rishikojë kompetencat diskrecionale kur bëhet fjalë për emërimin e zyrtarëve. Pozicioni që kam nderin të kryej nuk do të thotë asnjë lloj ekspedite ndëshkimore, as një sistem paralel i institucioneve ekzistuese. Çdo vendim merret me një bazë, me analizë dhe me një arsye, por na duhet edhe një media vigjilente publike, e guximshme dhe e pavarur, na duhet një sektor joqeveritar. Ne, si Qeveri, do të jemi partner i të gjithë aktorëve në pushtetin legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, si dhe të shoqërisë civile, organeve rregullatore, mediave dhe të gjithë atyre që duan të kontribuojnë në ndërtimin e një sistemi drejtësie që do t’u shërbejë qytetarëve”, tha zëvendëskryeministri Nikollovski.

Ai theksoi se së bashku me kabinetin e tij ata janë plotësisht të vendosur për të punuar në masa dhe aktivitete që do të kontribuojnë në parandalimin e korrupsionit, për të bërë më të mirën e tyre dhe deri në fund të mandatit për të treguar, nënvizoi ai, se ne mund të bëjmë ndryshe dhe të arrijmë rezultate pozitive.

Përkujtoi se në tre muajt e fundit janë marrë disa nga masat e rëndësishme për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, por ai theksoi se ka ende shumë punë për të bërë.

Nikollovski gjithashtu tha se shërbimet e inspektimit janë një mekanizëm i rëndësishëm i kontrollit për zbatimin e ligjeve, dekreteve dhe protokolleve dhe për këtë arsye është krijuar koordinim intensiv me këshillin inspektues, në mënyrë që të kemi kontrolle më efikase, dhe me ndryshimet ligjore kemi rritur kompetencat e të gjitha shërbimeve të inspektimit. Sipas tij, ndryshimet e reja justifikuan qëllimin dhe rezultatet janë të dukshme. Ai gjithashtu përmendi Kodin e ri të Etikës për anëtarët e Qeverisë dhe zyrtarët e emëruar, të gjithë të tjerët në nivelin më të ulët, dhe theksoi se kjo do të rriste transparencën dhe llogaridhënien e të gjitha institucioneve dhe do të tregonte se ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë dhe nuk ka zgjedhje. në zbatimin e tij. Theksoi se disa kohë më parë kishte shkarkime të zyrtarëve që shkelnin dispozitat e Kodeksit.