Izolimi i ndërtesave në Linda Premium Residence kanë funksion të jashtëzakonshëm. Ai mbron ndërtesën nga ndryshimet e jashtme të temperaturës dhe mirëmbanë temperaturën e qëndrueshme në pjesën e tij të brendshme.

Gjithsesi izolimi në këtë kompleks jo vetëm që kryen funksionet primare të cilat janë, mbrojtja nga të ftohtit ose nga të nehtit, përkundër ky izolim posedon edhe karakteristika tjera plotësuese të cilat janë:

*Përshkueshmëri të avullit që do të thotë se dhomat ‘’frymojnë’’ që nënkupton se lagështia prej dhomave mund të del jashtë ndërtesës pa penguar.
*Është i qëndrueshëm, që do te thotë se ky izolim do të qëndrojë aq gjatë sa të ekzistoj ndërtesa.
*Izolim nga zhurma, qe nuk e lejon të dëgjohen zhurmat e forta.

Pikërisht, forma se si është ndërtuar objekti juaj është kruciale e bën vendin tuaj ku do të jetoni, një ambient ku e tërë familja do të ndiheni mirë.

Fasada e banesave në kompleksin Linda Premium Residence përmban:

Suvatim të brendshëm

Giter Bllok 25 cm

Termoizolim 10 cm

Membrana Hidroizoluese

Hapësirë ajri për ventilim

Veshja e jashtme finale

Me këto standarde dimri është verë në Linda Premium Residence.

Tashme ka filluar edhe shitja e banesave ne Linda Premium Residence. Blej banesën tënde, përjetoni kënaqësinë e një jete moderne në këtë kompleks me standarde evropiane.

Na kontaktoni:

080077770 (pa pagesë) dhe +38649777127, +38649216530

info@altradecenter.com

altradecenter.com