Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi vendim,
me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,39% në raport me
vendimin e datës 26.4.2022.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 si dhe të EURODIZELIT (D-E V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri ( EL-1) nuk ndryshojnë.

Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU ulet për 1,041 den/kg dhe do të jetë 51,784 den/kg.
Nga data 29.4.2022, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95 84,00 (denarë/litër)
Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98 86,00 (denarë/litër)
Naftë për motorë EURODIZEL BS (D-E V) 85,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 84,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 51,784 (denarë/kilogram)

Çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror. në krahasim me përllogaritjen e mëparshme shënojnë rritje mesatarisht te benzina për 0,19 %, te nafta ka ulje për 1,242%, te vaji ekstra i lehtë ulja është për 1,986% dhe te mazuti ulja është për 2,305%.

Kursi i denarit në raport me dollarin në periudhën e kaluar, sipas të cilit janë formuar çmimet në përllogaritjen e
mëparshme, është më i ulët për 0,088%.

“Theksojmë se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës nga ora 00:01 e datës 29.4.2022. Tregtarët me
shumicë dhe pakicë me derivate të naftës dhe lëndë djegëse për transport, mund t'i formulojnë çmimet e derivateve të ndryshme të naftës dhe lëndëve djegëse për transport edhe më të ulëta se çmimet më të larta që janë përcaktuar”, thuhet në fund të njoftimit të KRRE-së./Telegrafi/