Gjimnazi ‘UBT’, një model ekselent mësimor, i cili kombinon mësimdhënien kurrikulare me teknologjinë e informacionit – Classroom 3.0, do të hapet në shtator të këtij viti.

Përmes ofrimit të një arsimi të gjerë, të bazuar në dije e të orientuar në gjeneratën e ardhshme të teknologjisë, gjimnazi ‘UBT’ do t’u mundësojë nxënësve që t’i zbulojnë pikat e tyre të forta dhe të arrijnë standardet më të larta.

Përfundimin e Gjimnazit ‘UBT’ nxënësit do ta kurorëzojnë me shumë njohuri të fituara, aftësi të zbuluara e kualifikime të arritura, me të cilat do ta ndërtojnë suksesshëm të ardhmen e tyre.

Presidenti dhe themeluesi i UBT-së, prof.dr Edmond Hajrizi, ka thënë me këtë rast se synimi i Gjimnazit ‘UBT’ është që të nxis zhvillimin e talentit të nxënësve dhe të eksplorojë potencialin e tyre, në mënyrë që ata pasi ta kenë përfunduar këtë cikël mësimor të jenë të gatshëm të përdorin mundësitë e pakufizuara që na ofron e ardhmja.

“Me këtë model të shkollimit ne do t’ua bëjmë të mundur nxënësve të gjimnazit tonë që të realizojnë imagjinatën e tyre e cila i ka ndjekur ata çdo ditë, nga lindja e diellit e deri në perëndim të tij, secilën natë plot ëndrra e secilin mëngjes plot shpresë – duke ua përmbushur synimet e tyre e hapur derën e suksesit”, theksoi Hajrizi.

Një ambient frymëzues, me mësimdhënës të mirëkualifikuar, të dëshmuar e inovativ, me klasa moderne e praktike, me hapësira të veçanta për argëtim, edukimin fizik e mësimin praktik, Gjimnazin ‘UBT’ e bëjnë unik e të pakonkurrencë në ndërtimin e gjeneratës së artë të Kosovës.

Classroom 3.0 do të jetë një fushë e veçantë e fokusit të gjimnazit tonë për të nxitur dhe zhvilluar talentët e rinj, duke kërkuar përsosmërinë edhe jashtë aktivitetit të rregullt mësimor.

Gjimnazi ‘UBT’ krahas mësimit kurrikular u mundëson nxënësve që të punojnë edhe në projekte të veçante, në aktivitete jashtëshkollore, të angazhohen në ngjarje të ndryshme e të zhvillojnë talentet e tyre në laboratorët e ndryshme të Parkut Shkencor e Inovativ të UBT-së.

Pishinë noti e ushtrimesh fizike, salla tenisi e fusha futbolli, basketbolli e volejbolli, laboratorë mjekësorë e sera të veçanta të prodhimeve bio ushqimore, do të krijojnë momente të paharrueshme e atmosferë të papërshkrueshme pozitive e frymëzuese për secilin nxënës.

Gjimnazi ‘UBT’ do të jetë i bazuar në shkollat më të mira evropiane dhe amerikane duke gërshetuar brenda një sistemi përvojat më të mira.

Për informacione më të hollësishme rreth Gjimnazit ‘UBT’ ju lutem klikoni në linkun: Gjimnazi UBT

Ndërkaq për të bërë aplikimin vizitoni linkun: Apliko – Gjimnazi UBT