Në korrik 2017, Adobe njoftoi se do të ndalojë mbështetjen e Flash deri në fund të vitit 2020.

Pas kësaj, kompanitë që zotërojnë shfletuesin e internetit njoftuan planet e tyre për të ndaluar mbështetjen e Flash, e cila përfshin Microsoft.

Microsoft tani ka njoftuar gjithashtu informacion shtesë se Flash në shfletuesit e ndërmarrjeve do të pushojë së funksionuari në fund të vitit 2020.

Edge Spartan (versioni aktual i shfletuesit Edge) dhe Internet Explorer 11 do të vazhdojnë të punojnë ashtu siç kanë për pjesën tjetër të këtij viti. Flash do të shuhet plotësisht deri në dhjetor të vitit të ardhshëm.

Kur bëhet fjalë për Edge me bazë në Chromium, Microsoft thekson se do të ndjekë të njëjtin afat kohor si Projekti Chromium për të ndaluar mbështetjen për produktin Adobe, përsëri deri në dhjetor të vitit të ardhshëm.

Flash do të çaktivizohet si parazgjedhje dhe do të jetë në gjendje të ndizet për faqet individuale ose për një grup faqesh.

Adobe Flash ka pasur shumë probleme ndër vite, sidomos me ato që kanë të bëjnë me sigurinë.

Ueb moderne ka zëvendësuar Flash me HTML5, kështu që platforma dikur popullore nuk është më e nevojshme, përveç në aplikimet amë.