Si për shumicën e sektorëve të tjerë, 2021-ta ka sjellë ndryshime me vitet paraprake edhe në fushën e ndërtimit dhe prodhimit të materialit ndërtimor.

Këto ndryshime erdhën si në çmime ashtu edhe në kërkesë.

Në emisionin “7 Ditë me Panxhën” është diskutuar rreth ndryshimit të çmimeve në sektorin e ndërtimit, ku i ftuar në studio ishte Mustafë Borovci.

Sipas drejtor ekzekutiv në kompaninë Brickos, ngritja e çmimeve si trend botëror ka ndikuar dhe në sektorin e ndërtimit.

“Në sektorin e ndërtimi kjo ka ndikuar padyshim shumë. Sidomos disa prej artikujve kryesor që marrin pjesë në koston e ndërtimit kanë shënuar një ngritje shumë të madhe të çmimeve. Vlen të përmenden këtu dy nga artikujt kryesor, është fjala për hekurin që përdoret në ndërtim, por në përgjithësi çeliku ka pësuar një rritje shumë të madhe të çmimit, ku nga fillimi i vitit kemi një rritje të çmimit afër 50 për qind të çelikut”, u shprehë Borovci.

Ai thotë se përveç çelikut edhe lënda dytësore ka pasur rritje të çmimit.

“Në ndërtim pjesëmarrja e armaturës është me një ndikim të lartë në koston e ndërtimit, pastaj lënda dytësore ka pësuar një ndryshim, pra e gjithë ajo që merr pjesë në ndërtimin e vrazhdë ka pësuar rritje mes 45-50 për qind, dhe shumica e produkteve të tjera që përdoren në ndërtim kanë pësuar rritje të çmimeve por jo në këtë lartësi”, ka përfunduar ai.