Në vendin tonë janë rreth 70 shkolla profesionale, në shtatë drejtime të ndryshme me 151 profile. E vetëm gjatë këtyre viteve të fundit interesimi i të rinjve për të ndjekur mësimet në këto shkolla është rritur dukshëm.

Ky interesim ka bërë që edhe Ministria e Arsimit të ketë prioritet zhvillimin e arsimit dhe aftësimit profesional.

Një gjë të tillë e ka bërë të ditur edhe ministri i Arsimit, Ramë Likaj i cili tha se mundësitë e rinisë në Kosovë për të fituar shkathtësitë për tregun e punës janë duke u përmirësuar dukshëm.

“Mundësitë e rinisë në Kosovë për të fituar shkathtësitë e domosdoshme për tregun e punës dhe të kenë një transferim më të lehtë nga shkolla profesionale në tregun e punës janë duke u përmirësuar vazhdimisht dhe Qeveria e Republikës së Kosovës vitin e kaluar dhe këtë vit ka ndarë një buxhet shtesë për arsimin profesional përfshi edhe mësimin në vendin e punës dhe praktiken profesionale”, tha Likaj.

Reklama
Reklama

Disa profesione ende konsiderohen si profesione për meshkuj edhe pse ka shumë vajza që kanë rezultuar të suksesshme.

Për këtë Ministria e Arsimit ka ndarë disa bursa për vajzat që regjistrohen në shkolla profesionale në drejtime teknike.

“Kjo ka qenë një koncept dhe një kuptim mbarë botërore se disa profesione tradicionalisht janë konsideruar si profesione të meshkujve, mirëpo gratë dhe vajzat si në Kosovë ashtu edhe në gjithë botën janë treguar të suksesshme, dhe shkalla e diplomimit në shkollën e lartë është shumë e madhe dhe ne kemi dashur meqenëse ka në arsimin profesional edhe shumë vajza të cilat janë nxënëse shumë të mira po kemi dashur përkrahje në sektorë të caktuar të cilët janë me prioritet edhe për zhvillimin e Kosovës të ndajmë disa bursa për disa profesione të caktuara dhe së bashku me projektin e LuvDex për disa profesione edhe Ministria e Arsimit ka participuar me bursa për të gjitha vajzat që regjistrohen në këto drejtime”, deklaroi Likaj.

Reklama
Reklama

Ministri Likaj thotë se kanë bashkëpunim shumë të mirë me partnerë dhe donatorë pasi të gjithë kanë një orientim që të bëjnë arsimin dhe aftësimin profesional sa më afër punës.

“Ne e kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me partnerë zhvillimorë dhe donatorë. Nuk ka pasur koordinim shumë të mirë (më herët), e kam marrë përsipër të drejtoj edhe koordinimin me donatorë dhe me partnerë zhvillimorë meqenëse kam punuar edhe vet që 20 vite në projekte që lidhen me arsimin dhe aftësimin profesional, e kam pasur qasjen më të lehtë, jam takuar dy herë me ta e kam edhe një takim dhe do t’i koordinojmë të gjitha aktivitetet që të kemi dyfishim të aktiviteteve për me pas energji dhe me pas një orientim të gjithë që të bëjmë një arsim dhe aftësim profesional që është sa më afër tregut të punës”, u shpreh Likaj.

Reklama
Reklama

Ministria e Arsimit tashmë është duke punuar në disa projekte në mënyrë që të sigurojnë qasje më të lehtë që të rinjtë të punësohen brenda dhe jashtë Kosovës.

Likaj tha se ministria është duke përgatitur materiale mësimore, trajnime për mësimdhënësit e po ashtu duke i pajisur laboratorët dhe punëtorit me mjetet e duhura.

Një ndër shkollat profesionale është edhe shkolla “28 Nëntori”, e cila ndodhet në Prishtinë, tashmë ka profilin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës, gjeodezia, posta, e po ashtu edhe grafika. Nxënësve po u mundësohet që gjatë shkollimit të mesëm, të bëjnë praktikën profesionale në këto drejtime.

Drejtoresha e kësaj shkolle, Fakete Duraku thotë se nxënësit marrin mësime në pjesën teorike dhe praktike e shumë prej tyre edhe punësohen në këto ndërmarrje.

Reklama
Reklama

“Kushtet, shkolla infrastrukturën e ka të mirë, ekzistojnë 38 paralele, sistemi i paraleleve është i ndarë në dy ndërrime për shkak të klasave mësimore, ekzistojnë 22 klasë aktive ku mbahet mësimi. Këto klasë ka ditë të caktuara gjatë javës, të cilat e kanë pjesën teorike dhe praktike. Pjesa praktike në profilin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës mbahet në shkollë, vitin e kaluar DKA dhe Komuna e Prishtinës e ka ndërtuar laboratorin afër shkollës i cili i plotëson të gjitha kushtet profesionale, ndërsa (drejtimi i) arkitekturës e mbanë brenda shkollës praktiken profesionale. Gjeodezia e mbanë në shkollë, ndërsa poshtë e mbajnë në Postë dhe Telekomin e Kosovës, ndërsa grafika e mbanë në ndërmarrje private siç janë shtypshkronjat, aty përveç që e mbajnë praktiken janë edhe të punësuar”, tregon Duraku.

Reklama
Reklama

Çlirim Rexha është 20 vjeçar dhe ka përfunduar shkollën e mesme të lartë “Gjin Gazulli”, drejtimi energjetikë. Pas përfundimit të shkollës, ai është punësuar menjëherë në kompaninë për distribuim dhe furnizim me energji elektrike KEDS.

“Unë jam Çlirim Rexha, 20 vjeçar kam përfunduar shkollën e mesme “Gjin Gazulli”, drejtimi energjetikë dhe jam punësuar përmes shkollës në KEDS. Shkollën profesionale e kam zgjedhë që të kyçëm më shpejtë në tregun e punës, më është dukur më e arsyeshme të vazhdoj shkollën e mesme në shkollë profesionale. Në fillim jemi zgjedhur prej drejtorisë së shkollës, pastaj kemi bërë disa testime në KEDS, pas testimeve kemi filluar praktikën 6 mujore dhe pastaj jemi punësuar aty, tashme jam punëtor i rregullt”, tregoi Rexha. /KP/

Reklama
Reklama