Komisioni Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës ulen mesatarisht për 0,40% në krahasim me vendimin e datës 01.07.2022.

Çmimet e referencës së derivateve të naftës në tregun botëror në krahasim me llogaritjen e mëparshme tregojnë një rënie mesatare: benzina me 0,860%, nafta me 1,390%, vaji ekstra i lehtë me 1,407% dhe vaji djegës me 0,959%.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EURODIESEL (D-E V) ulen për 0,50 den/litër, ndërsa çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-98 dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) ulen për 1,00 den/litër.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS rritet për 0,422 den/kg dhe tani do të arrijë në 53,727 den/kg.

Nga data 5 korrik 2022, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95 108,50 (den/litër)

EUROSUPER BS – 98 110,50 (den/litër)

EURODIESEL BS (D-E V) 103.50 (denarë/litër)

Naftë Extra Light 1 (EL-1) 102.00 (denarë/litër)

Mazuti M-1 NS 53,727 (denarë/kilogram)