0Shares

Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja, është hapur rruga për formimin e institucioneve – konstituimit të Kuvendit dhe formimin e Qeverisë së re.

KQZ certifikon rezultatet (Foto) KQZ certifikon rezultatet (Foto)

Në bazë të Kushtetutës së Kosovës, nenit 66, pikës 1, Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat katërvjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive, që mbahet brenda tridhjetë ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Kjo i bie se Kuvendi duhet të konstituohet deri më 8 gusht.

Pas konstituimit të Kuvendit, në bazë të nenit 95 të Kushtetutës së Kosovës, pikës 1, presidenti i Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit kandidatin për kryeministër, në konsultim me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë. Sipas kësaj pike, mandatari për kryeministër i koalicionit PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj, do të tentojë që herën e parë ta formojë qeverinë në bazë të votave të fituara në zgjedhje.

Kandidatët më të votuar më 11 qershor Kandidatët më të votuar më 11 qershor

Pika 2 e po të njëjtit nen thotë se kandidati për kryeministër, jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë pas emërimit, paraqet përbërjen e Qeverisë para Kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e Kuvendit. Sipas pikës 3 të nenit 95, Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të deputetëve. Ndërsa, pika 4 e nenit 95 thotë se nëse përbërja e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, presidenti i Republikës së Kosovës, brenda dhjetë ditësh emëron kandidatin tjetër sipas së njëjtës procedurë.

Zyrtarizohet përbërja e re e Kuvendit të Kosovës Zyrtarizohet përbërja e re e Kuvendit të Kosovës

“Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet Qeveria, atëherë presidenti i Kosovës i shpall zgjedhjet të cilat duhet të mbahen jo më vonë se dyzet ditë nga dita e shpalljes së tyre”, thuhet në këtë pikë.

Seancën e parë konstituive të Kuvendit e udhëheq deputeti më i vjetër i zgjedhur dhe deputeti më i ri i zgjedhur. /KP/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)