Komisioni i Ndihmës Shtetërore në takimin e fundit thotë se ka vendosur që masa e ndihmës “Programi nxitës 2020/2022 për kompanitë ajrore që operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës ‘Adem Jashari'”, e njoftuar për shqyrtim dhe vendim nga Ministria e Financave dhe Transfereve dhe Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) nuk përbën ndihmë shtetërore.

Sipas komisionit, programi është i dizajnuar dhe do të menaxhohet nga burimet e operatorit privat “Limak Kosova International Airport” për periudhën 2020-2022, duke ofruar zbritje në tarifat e rregulluara aeronautike për të gjitha aviokompanitë që operojnë ose synojnë të operojnë në ANP, që plotësojnë kriteret, dhe të cilat do të hapin destinacione të reja, shtojnë numrin e frekuencave, shfrytëzojnë shërbimet e trajtimit të kufizuar tokësor si dhe stacionojnë së paku një aeroplan në Prishtinë.

Reklama
Reklama

Programi në tërësi ka për qëllim të ndajë rrezikun financiar me kompanitë ajrore gjatë vendosjes së destinacioneve të reja dhe rritjes së numrit të frekuencave, të cilat të kombinuara do të ndikojnë në rritjen e numrit të udhëtarëve nga dhe për në ANP.

“Komisioni ka marrë këtë vendim pasi ka vlerësuar se qëllimi i programit nxitës është rritja e të hyrave të ANP, dhe rrjedhimisht të hyrave të Shtetit si pronar i pasurisë/asetit, në mënyrë proporcionale – të kthyera përmes tarifës koncesionare. Kësisoj, Komisioni ka përjashtuar përfshirjen e burimeve shtetërore në masën e njoftuar të ndihmës. Vendimi i Komisionit, gjithashtu, bazohet në konstatimin se masa e ndihmës nuk është e natyrës selektive sepse programi nxitës është i ofruar drejt të gjitha kompanive ajrore komerciale, pa asnjë diskriminim, përfshirë kompanitë ajrore që veprojnë ose kanë për qëllim të fillojnë operacionet në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, dhe që i plotësojnë të gjitha kriteret e përshkruara në këtë program, të cilat janë të karakterit të përgjithshëm”, thuhet në njoftimin e komisionit. /Telegrafi/

Reklama