Këshilli Gjyqësor, me propozimin e një anëtari të Këshillit, vendosi të hap procedurë për të përcaktuar nëse kishte përgjegjësi për ish-kryetarin e Gjykatës, Vlladimir Pançevski, lidhur me abuzimet e sistemit AKMIS.

Sipas procedurës, Odat e Gjyqtarëve formoi një komision të informuesve për të mbledhur prova dhe duke u bazuar në të për të paraqitur një raport nëse kishte punë jo etike dhe të paligjshme nga Pançevski.

Pançevski ishte kryetar i Gjykatës Penale në një kohë kur, sipas raportit të përgatitur nga komisioni i pavarur i Ministrisë së Drejtësisë, u konfirmuan parregullsi në sistemin AKMIS, në vend se në mënyrë elektronike, rastet u shpërndanë gjyqtarëve në dorë.

Përveç në Gjykatën Penale, ky komision gjithashtu gjeti keqpërdorimet të sistemit AKMIS edhe Gjykatës e Lartë.

Raporti i këtij komisioni tregoi se 860 raste nuk ishin futur në sistemin AKMIS dhe për ta nuk u emërua asnjë gjyqtar./Telegrafi/