Kompani Frutex, e cila merret me prodhimin e pijeve energjike Golden Eagle dhe lëngjeve me përmbajtje të frutave Relax, që nga tani do të jetë prezent edhe në një shtet tjetër.

Golden Eagle dhe Relax do të jenë prezent edhe në shtetin Bullgar, ku me 22.06. 2016, është nisur eksporti i parë për këtë shtet. Kërkesat e mëdha për këtë shtet, kanë bërë që brenda një jave të dyfishohet eksporti për këtë vend, për çka shihet se është duke u pritu mirë në tregun Bullgar.

Për kompaninë Frutex, cilësia është mbi të gjitha. Kualitet dhe cilësia e pijes energjike Golden Eagle dhe lëngjeve Relax ka bërë që kjo pije të jetë prezent në tregun botërore, në 23 shtet.

Kompani Frutex, nuk do të ndalet me kaq, dhe qëllimi i saj është që të rrit eksportin edhe në shumë vende të tjera të botës, pasi që kualiteti i pijeve është ajo që garanton tregun e sigurt dhe konkurrues me pijet tjera në botë.
Përpos shtetit Bullgar, kompania është prezent edhe në këto shtete:

1. Gjermani
2. Zvicër
3. Austria
4. Angli
5. USA
6. Itali
7. Suedi
8. Slloveni
9. Shqipëri
10. Maqedoni
11. Mali i Zi
12. Bosnje
13. Mali
14. Libi
15. Togo
16. Gabon
17. Guinea
18. Kuvait
19. Liberi
20. Belgjik
21. Serbi
22. Sllovaki
23. Senegal. /Telegrafi/