Ish drejtori i Trepçës, Nysret Maxherra, ka adresuar kritika në lidhje me ligjin për Trepçën, duke thënë se ligji nuk është siq përcaktohet me Ligjiin për shoqëritë aksionare.

Ai thotë se nuk janë definuar qartë asetet dhe roli i punëtorëve, si dhe sipas tij ky ligj nuk ofron siguri të zhvillimit ekonomik.

“Kur flitet për Trepçën duhet të shikohet nga shumë aspekte, është shumë dimonesional, si nga aspekti financiar, teknik, edhe social”, ka thënë Maxherra, në emisionin Info Magazinë, në Klan Kosova.

“Trepça nuk është mit, është realitet, atë që e ka krijuar natyra atëherë duhet njeriu ta ketë një vizion të shfrytëzimit të asaj. Ne kemi dështuar prej fillimit e deri tani nuk është marrë seriozisht. Unë jam një prej atyre që kemi punuar aty dhe me disa reduktime me zhvillimin e teknologjisë atëherë Trepça ka pasur mundësi  me qenë shumë produktive, dhe me qenë një prej ndërmarrjeve me te medha. Ky ligj i jep fillet e sigurimit të saj, por nuk e siguron zhvillimin ekonomik dhe teknik të Trepçës” ka deklaruar Nysret Maxherra.