Sipas dispozitave ligjore, si dhe Rregullores për përgatitjen, organizimin dhe zhvillimin e referendumit në nivel shtetëror, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është bartës i propagandës publike për referendumin 2018, domethënë kohës së përcaktuar nga transmetuesit për propagandën publike për referendum dhe vepron sipas rregullores ligjore dhe sipas rregullave të miratuara nga Trupi Koordinues i Kuvendit, informojnë Kuvendi i Maqedonisë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Në pajtim me vendimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, hapësira e parashikuar e medias për propagandë i referohet propozuesit të autorizuar, përkatësisht Kuvendit të Republikës së Maqedonisë”, thonë nga Kuvendi.

Nga trupi koordinues shtojnë se, konfirmojnë një plan të përgjithshëm mediatik për propagandën publike, duke përcaktuar kohëzgjatjen e transmetimit në media, në përputhje me përfaqësimin proporcional të deputetëve në Kuvend, të cilët kanë votuar pozitivisht për të marrë pjesë në propagandën publike dhe është në përpjesëtim me 59 për qind “Për” dhe 41 për qind “Kundër”.

Propaganda publike zbatohet përmes mbulimit mediatik në transmetuesit kombëtar dhe lokal dhe përmes gazetave ditore. Në mënyrë të veçantë, mediat që paraqitën çmimet në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve brenda afateve të përcaktuara nga KSHZ. Ata kanë lidhur kontrata me ta, dhe në baza të tyre të përditshme, trupi koordinues jep planet e mediave, sipas përqindjes së pikëpamjeve të shprehura të grupeve parlamentare dhe deputetët që nuk janë të organizuar në grupe parlamentare, përcaktohen nga Kuvendi. /Telegrafi/